Leerplicht - schoolplicht

Leerplicht betekent niet hetzelfde als schoolplicht. Om aan de leerplicht te voldoen, kan een kind naar school gaan of kan een kind huisonderwijs volgen. Dit moet vooraf schriftelijk gemeld worden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22