Leefschool 't Veertje organiseert klimaatneutraal schoolfeest

Concrete realisatie        

De ouders en het schoolteam van leefschool ’t Veertje organiseren samen een klimaatneutraal schoolfeest. Ze doen dit in het kader van het behalen van een logo voor Milieu op school. Tijdens het schoolfeest wil men het energieverbruik zo laag mogelijk houden; De muziekinstallatie wordt dus vervangen door een harmonie die komt spelen en ook de de kinderen die een act willen doen op het vrij podium doen dit zonder muziek. Om frietjes te bakken is er wel elektriciteit nodig, maar daarvoor moeten gegadigden op een fiets met dynamo eerst een kilowattbon bij elkaar trappen. Die kan je dan gebruiken om een pakje friet te kopen. Om smoothies te maken is er een centrifugefiets voorzien en de workshops voor de kinderen draaien rond het thema klimaat.

Context van de school

’t Veertje is een leefschool met een specifiek pedagogisch project. Leerlingen van verschilende leeftijden werken samen aan projecten en vertrekken vanuit hun eigen interesse. Ouderparticipatie speelt een belangrijke rol op de school. De ouderwerking kent verschillende werkgroepen: de denkgroep, een werkgroep festiviteiten, een natuurwerkgroep, een oudercafé… Het schoolfeest wordt dan ook net zo goed uitgetekend door de ouders als door het schoolteam. De ouders van deze school kiezen heel bewust voor deze school en velen onder hen zitten zich erg actief in voor de school.

Geschiedenis en verloop

De school organiseert het schoolfeest sinds een drietal jaar in September. Zo heeft het schoolfeest ook iets van een kennismaking voor nieuwkomers. De school haalde reeds twee MOS-logo’s (bewijs dat de school aan Milieu op school werkt) en voor een derde logo werkt de school rond energie. Als startmoment hiervoor was het schoolfeest ideaal. Elk jaar heeft het schoolfeest ook een ander thema.

Evaluatie

Het schoolfeest wordt op de ouderwerking en door het schoolteam elk jaar geëvalueerd. Vaak komen daar kleine werkpunten uit voor, maar net zo goed worden goede zaken bekrachtigd. Zo organiseert de school voor de tweede maal een zeepkistenrace en een hoge hakkenrace, omdat de reacties daarop zo positief waren.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Probeer zowel ouders, leerlingen, leerkrachten als zelfs de buurt te betrekken bij het schoolfeest.

Wees niet bang om aan ouders te vragen of ze willen helpen.

Organiseer het feest met veel enthousiasme en zorg voor een open, creatieve sfeer.

Zorg dat het schoolfeest elk jaar in een fris kleedje zit, zo komt iedereen telkens nieuwsgierig terug.

Contactgegevens

Leefschool ‘t Veertje

Iris Bréda

Hoek P. Vertentenstraat-Veldstraat

9220 Hamme

bs.hamme@g-o.be