KTA Wollemarkt werkt met een vaste maximumfactuur voor alle richtingen

Concrete realisatie

KTA Wollemarkt besloot om te gaan werken met een vaste bijdrage voor elke richting. Voor 201-2014 is dat 260 euro, voor elke leerling in de school. Voor de OKAN-klassen beperkt de school de factuur zelfs tot 155 euro. Binnen die bijdrageregeling vallen nagenoeg alle aankopen, behalve de internationale projecten in de derde graad en de aankoop van specifieke kledij. Maar ook daar kan de school door groepsaankopen de prijs stevig drukken.

Daarnaast werkt de school ook gewoon kostenremmend in haar geheel. Alle leerkrachten denken mee over de mogelijkheden. De handboeken worden gehuurd door de leerlingen én er worden ook enkel handboeken gebruikt wanneer het nodig is. Uitstappen gebeuren vaak te voet of met de fiets, daarvoor heeft de school een aantal fietsen steeds staan. Voor sommige projecten gaat de school ook op zoek naar subsidies, zoals ons internationaal project in Marokko in de derde graad.

Een inschrijvingsgesprek bij op de school duurt meer dan een uur. Daarin wordt het schoolreglement en dus ook de bijdrageregeling uitvoerig overlopen. Bij de inschrijvingvraagt de school een eerste bedrag van 180 euro, maar wanneer men zouden merken dat dat problemen geeft, kan er een schoolbetaalplan opgesteld worden. De school kijkt ook of die ouders ondersteuning kunnen krijgen of al begeleid worden..

Context van de school

De school heeft 440 leerlingen en ongeveer tachtig procent daarvan voldoet aan één of meer SES-indicatoren (de vroegere ‘GOK-leerlingen’). Een deel van de GOK-financiering voor de school gebruiken wij om dit systeem te handhaven. De school legt dus een stuk bij.

Geschiedenis en verloop

Een tiental jaar geleden kreeg de school van ouders steeds meer signalen over hoge schoolrekeningen. Daarbij ging het ook over het onderscheid tussen afdelingen. De opleiding restaurant-keuken was bijvoorbeeld twee tot drie keer duurder dan bijvoorbeeld kantoor. De school makte dan mee dat ouders bij inschrijving de schoolrekening zagen, het verschil opmerkten en hun zoon of dochter naar de goedkoopste richting stuurden. De kost van een studierichting zou nooit mogen meespelen bij een studiekeuze, vond de school.

Evaluatie

Elke wijziging aan de bijdrageregeling wordt op de schoolraad goedgekeurd. Een oudercomité hebben we jammer genoeg niet, maar dat wil niet zeggen dat we niet open staan voor de mening van ouders. In onze dagdagelijkse contacten met hen vangen we veel op waar we rekening mee houden. En daarnaast proberen we als school ook op de hoogte te blijven over dit thema via themadagen.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil 

Vertrek altijd vanuit het belang van de leerling. Die staat voorop in je schoolwerking.

Start met het maken van een overzicht van de schoolkosten voor elke richting.

Brieven met betaalherinneringen zullen wij nooit met de leerling mee geven?

Wie geen computer heeft thuis, kan op school van een computer gebruik maken

Contactgegevens

Luc Jacobs

KTA Wollemarkt

Wollemarkt 36

2800 Mechelen

luc.jacobs@kta-wollemarkt.be