KTA MoBi over de strijd tegen spijbelen: we werken nu begeleidend en aanklampend. Zo boeken we veel meer vooruitgang.

  • 21 december 2017

Aan tafel zitten de directeur, de adjunct- directeur, een leerlingbegeleider, de medewerker van het leerlingensecretariaat en de brugfiguur, samen met GO! ouders. KTA MoBi investeert al langer sterk in ondersteuning van leerlingen en ouderbetrokkenheid. Recenter loopt er in de school ook een pilootproject rond vroegtijdig schoolverlaten in samenwerking met stad Gent. Tijd voor een interview over wat werkt en hun ervaringen.

Hoe gaat de school de strijd aan tegen spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten?

We proberen zo veel mogelijk verbindend te werken. We organiseren vrijetijdsactiviteiten op school om het welbevinden en de betrokkenheid van de jongeren te vergroten. Om daarop te kunnen inspelen, bevragen we hun interesses. Jongeren worden ook positief bekrachtigd als ze aanwezig zijn op school door stickers en een klaswedstrijd.

Daarnaast zijn we nu bezig met een belangrijk stuk analyse: wat zijn de oorzaken van spijbelen bij ons op school, wie zijn de risicogroepen. We willen daar dan op inspelen door bv. te werken aan de perceptie rond zittenblijven en onze begeleiding beter te kunnen afstemmen. Soms is het echt maatwerk om ervoor te zorgen dat een leerling niet (meer) spijbelt. Zo  hebben we een lijstje van leerlingen die we dagelijks ’s morgens even opbellen om hen wakker te bellen.

Al vanaf de eerste afwezigheid polst een leerkracht bij de leerling naar de redenen. Zo weet de leerling dat een afwezigheid onmiddellijk opgemerkt wordt. Vanaf 5 b-codes wordt dit opgenomen in het clb-overleg. Afhankelijk van de reden van afwezigheid, wordt de begeleiding later opgenomen door de klastitularis, opvoeder, leerlingbegeleider enz.

Ouders worden nauw betrokken als hun kind spijbelt. Transparantie en openheid is hierbij nodig, net zoals een positieve samenwerkingshouding in de contacten met ouders. Als een leerling niet op school is, bellen we de ouders op. Op de rapporten staat het aantal afwezigheden opgelijst. Daarnaast zijn persoonlijke contacten vaak nodig. We werken begeleidend en aanklampend. Vroeger werkten we straffend, nu zoeken we samen naar oplossingen. Zo boeken we veel meer vooruitgang.

Ouders betrekken lukt niet zomaar. Je moet hiervoor fundamenten leggen, al vanaf de eerste schooldag in het eerste jaar. Bij ons op school is dat zelfs nog vroeger: vanaf half augustus start de brugfiguur met een huisbezoek bij de nieuwe leerlingen in het eerste jaar.

In de derde pijler rond verbindend werken in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten, richten we ons vooral naar de ouders. We richten ‘conversatietafels’ in rond school-gerelateerde thema’s zoals stage, schoolloopbaan, enz.

Welke tips hebben jullie om ouders te betrekken in een secundaire school?

  • Zoek manieren om ouders op een positieve manier te betrekken bij de school. Enkel contact opnemen met negatieve boodschappen heeft een omgekeerd effect
  • Organiseer een laagdrempelig moment in het begin van het schooljaar. Zo hebben ouders al een positieve ervaring met de school vóór het eerste oudercontact
  • Spreek ouders zo veel mogelijk persoonlijk aan met een complimentje, een bezorgdheid of een uitnodiging.
  • Ken je ouders. Zo kan je veel beter inspelen op hun behoeften.
  • Formuleer je verwachtingen naar ouders toe. Zeg bv. bij inschrijving hoeveel keer je hen op school verwacht per schooljaar.
  • Hou bij hoeveel ouders je op het oudercontact ziet. Meten is weten. Je kan op die manier veel gerichter acties opzetten en evoluties zien. 
  • Betrek de leerlingen als je de ouders wil bereiken. Laat bv. de leerlingen een rondleiding geven bij het info-moment of laat hen een babbelbar openhouden tijdens het oudercontact.
Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22