Kostenbeheersing - GO! Talent Dendermonde


GO! Talent Dendermonde neemt al jaren diverse initiatieven om de schoolkosten voor materiaal te minimaliseren. Gaande van het invoeren van een zelf opgelegde maximumfactuur, het niet samenwerken met externe boekenleveranciers, het verhuren van materiaal, het opstarten van een solidariteitsfonds tot het werken met een financieel vertrouwenspersoon.


Context

GO! Talent is een secundaire school in Dendermonde. De school kende de laatste jaren een sterke groei  en telt nu ongeveer een 800-tal leerlingen. De school biedt diverse richtingen aan in de commerciële, industriële en de verzorgende sector. Daarnaast kan je er ook een richting volgen binnen de tak ‘sport en cultuur’. GO! Talent heeft ook een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Het schoolteam hecht zeer veel belang aan het bieden van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

Aanpak

Een belangrijke structurele maatregel van GO! Talent Dendermonde is het werken met een zelf opgelegde maximumfactuur. Een maximumbedrag voor schoolkosten per studierichting en studiejaar wordt vastgelegd en gecommuniceerd naar de ouders. Dat maximumbedrag is inclusief de kosten van schoolmateriaal, kopieën en didactische uitstappen. Doorheen de tijd heeft de school de ambitie om dat maximumbedrag steeds verder naar beneden te halen. Om dit te verwezenlijken werkt de school op diverse vlakken zeer kostenbewust.

“We zijn met maximumfacturen beginnen werken, ingecalculeerd de didactische uitstappen en de kopieën. Zo krijgen ouders een globaal beeld van ‘kijk mijn zoon gaat naar GO! Talent Dendermonde en volgt die richting dus dat gaat mij als ouder zoveel kosten’.” – Kim Goossens, financieel vertrouwenspersoon, GOK-team

De school maakte de keuze om niet samen te werken met een externe boekenleverancier, omdat deze vele extra kosten doorrekent naar de leerling. De aankoop en verdeling verloopt in eigen beheer. Hierdoor kan de school aan iedere leerling veel goedkoper schoolboeken leveren.

Indien ouders vragen hebben over schoolkosten kunnen zij met al hun vragen steeds bij de school terecht. De school probeert op een laagdrempelige en voorzichtige manier met ouders te communiceren. Hiervoor heeft de school een financieel vertrouwenspersoon in dienst genomen. Bij haar kunnen ouders terecht met al hun vragen rond schoolkosten, facturen en andere zorgen.

“Als financieel vertrouwenspersoon in de school ben ik een brugfiguur tussen de school en het OCMW of tussen de school en de schuldbemiddelaar... Dat vertrouwen tussen mij en ouders is stilletjes aan mooi gegroeid. Zo contacteren ouders me, zowel ouders in een kwetsbare als in een niet-kwetsbare situaties, als ze vragen hebben over een factuur en wat daar bijvoorbeeld opstaat. Wat dat wilt zeggen en vanwaar die kost komt leg ik hen dan uit. Maar het gaat veel verder dan het financiële ook, dat breidt zich uit. Het is door een persoonlijk contact te hebben met die mensen, dat je iets constructiefs kunt opbouwen.” – Kim Goossens, financieel vertrouwenspersoon, GOK-team

Met al deze initiatieven tracht de school “kansen” te bieden aan al haar leerlingen. De school hoopt om zoveel mogelijk gezinnen op de rails te houden met hun beleid. De school ontwikkelt dus uitdrukkelijk geen apart beleid voor leerlingen in kansarmoede. Dit laatste werkt immers stigmatiserend en kan een negatief effect hebben. De bedoeling is immers net om emancipatorisch te werken.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zit samen met je team en met de vakwerkgroepen en bekijk gezamenlijk de prijs van de materialen om er vervolgens uit te halen welk materiaal echt  nodig is.

  • Laat boeken weg die misschien wel bruikbaar zijn, maar minder nodig en zoek een alternatief. Zo haal je de schoolkosten met een kleine ingreep naar beneden.

  • Zorg voor een hele goede financiële vertrouwenspersoon die de brug vormt tussen de schoolfacturen en de ouders.

  • Besef  goed dat het een kostenbeheersend schoolbeleid voeren een continu proces is dat nooit af is. Met een constante vernieuwing van zowel materiaal als leerlingen, brengt dit immers ook constante veranderingen van contexten en uitdagingen met zich mee.

  • Kostenbeheersing is TEAMWERK!

Contactgegevens