Kostenbeheersing - Busleyden Atheneum campus Stassart


GO! Atheneum Busleyden campus Stassart werkt al jaren kostenbeheersend. De maatregelen om de schoolkosten te minimaliseren zijn vervat in een kostenbeleid dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Onbetaalde schoolfacturen en de oorzaak daarvan worden continu in kaart gebracht. Om onbetaalde schoolfacturen tegen te gaan neemt de school enkele initiatieven. 


Context van de school

GO! Atheneum Busleyden te Mechelen is een secundaire school met voor ieder talent een campus. Op campus Stassart in hartje Mechelen ligt de focus op doen, mens & welzijn en lifestyle.  Met BSO en TSO als onderwijsvormen, heeft de campus diverse opleidingen in haar aanbod. De campus telt ongeveer 400 leerlingen, waarvan een hoog aantal maatschappelijk kwetsbare leerlingen.

Het werken aan een kostenbeleid vindt het hele schoolteam van essentieel belang om iedere leerling dezelfde kansen te geven, ongeacht hun thuissituatie. 

Aanpak

Een eerste kostenbeheersend initiatief is dat de school kostenbewust materiaal aankoopt. Voor de aankoop van schoolboeken werkt de school niet samen met een externe boekenleverancier. De school koopt zelf aan en de leerlingen krijgen alles in het begin van het jaar mee. Bij de aankoop van handboeken maakt de school continu de afweging of ieder boek nodig is. 

“Als het gaat over handboeken, dan gaan wij steeds de afweging maken of het noodzakelijk is. We stellen ons ook altijd de vraag: Is dat ‘nice to do’ of is dat ‘need to do‘, vertrekt het van een leerplandoelstelling, hoe gaan we die doelstelling dan bereiken en kunnen we diezelfde doelstelling bereiken evenwaardig en even aantrekkelijk met een mindere kost.” – Tanja Janssens, directeur campus Stassart

Ook voor ander schoolmateriaal kijkt het hele schoolteam steeds naar waar ze dit zo goedkoop mogelijk of indien mogelijk gratis kunnen verkrijgen. Hiervoor probeert de school vaak om financieringen binnen te halen via bedrijven of subsidies. Daarnaast doet de school mee aan groepsaankopen, waardoor volumekortingen een verschil maken. De school laat ouders zo weinig mogelijk aankopen en werkt met een uitleensysteem voor schoolmateriaal. Behalve in de derde graad want dan werken de leerlingen al gedeeltelijk in de sector. 

De school probeert op een laagdrempelige manier met de ouders te communiceren. Het voeren van een heel uitgebreid en discreet intakegesprek met ouders is een belangrijk initiatief . Dit geeft de directie de mogelijkheid om even in te zoomen op de leerling en zijn of haar thuissituatie.  Het geeft ook de mogelijkheid om met de ouders een afbetalingsplan voor schoolkosten af te spreken.

Bij de oudercontacten streeft de school naar een maximale aanwezigheid. Alle ouders van de eerste graad en neveninstromers worden voor het oudercontact opgebeld en uitgenodigd in de taal die ze machtig zijn. Dit op een niet-dwingende en vriendelijke manier, maar wel met de nadruk op waarom hun aanwezigheid belangrijk is. Naast de oudercontacten probeert de school veel momenten te zoeken waarbij ze met ouders in contact kan komen, zonder dat het een ‘moetje’ is of om slecht nieuws te melden.

De school heeft ook een voltijdse onderwijsassistent. De onderwijsassistent werkt in de school, maar is een medewerker van de Stad Mechelen en wordt bijgevolg niet door de school gefinancierd. 

“De onderwijsassistente is een brugfiguur tussen de ouder, de school en de leerling. Dat is een contact dat niet stopt na schooltijd en dat is een enorme meerwaarde. Die persoon heeft ook een heel groot netwerk vanuit de stad. Die kan heel snel bruggen slagen met andere diensten en kan dus ook mee op zoek gaan naar kosteloze vrije tijdsinvulling voor leerlingen. Dat kostendrukkende op school, kan zij dus ook meenemen naar de vrije tijd van een leerling.” - Tanja Janssens, directeur campus Stassart

Tips voor wie aan de slag wil

  • Doe als school mee aan groepsaankopen, indien dit mogelijk is.

  • Zet een plafond van kosten op je boeken, uitstappen en ander materiaal. Bekijk dit als een schuifje. Indien het schuifje leeg is, is het gedaan met uitgeven.

  • Probeer zoveel mogelijk in te zetten op het uitlenen van materiaal, zodat kinderen niet alles moeten aankopen.

  • Bekijk uitstappen altijd met de vraag of die uitstap een realisatie is van een doelstelling. Stel ook de vraag of een uitstap niet dichtbij kan. Kijk in je buurt wat je zelf hebt. Leer de leerlingen en leerkrachten ook om te genieten van de eigen omgeving. Hou rekening met de transportmiddelen van een uitstap.

  • Vergelijk leveranciers, dit kan qua kost een groot verschil maken.

  • Maak het hele schoolteam kostenbewust.