Klimaatvriendelijk naar school - BS Hofkouter


In samenwerking met het natuur educatief centrum De Pastorie en de de Gemeente Sint-Lievens-Houtem werd een project opgestart waarbij de leerlingen van de lagere afdeling een maand lang op klimaatvriendelijke wijze naar school komen. De ouders werden betrokken en aan de kinderen werd gevraagd om zich zo veel als mogelijk te voet, met de fiets, met de schoolbus of per carpooling naar school te verplaatsen.


Context van de school

BSGO!Hofkouter is gelegen in het centrum van de landelijke gemeente Sint-Lievens-Houtem op een grote groene campus, in een rustige woonwijk. De meeste inwoners pendelen naar hun werk buiten de gemeente. De school heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling.

Vele ouders hebben bewust gekozen voor de landelijke woonomgeving en voor het groene karakter van de school. De ligging in het centrum van de gemeente brengt ook wel wat verkeersdrukte aan de schoolpoort met zich mee. Ouders zoeken en werken graag mee aan maatregelen die de veiligheid en de gezondheid van hun kinderen ten goede komt.

Aanpak 

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het schoolteam de kinderen sensibiliseren om zich op klimaatvriendelijke wijze te verplaatsen. Gezien de meeste kinderen afhankelijk zijn van hun ouders om zich van en naar school te verplaatsen werden ook de ouders hierbij betrokken. 

De ouders worden op de hoogte gebracht via een folder, affiches, het schoolcommunicatiekanaal en via de sociale media facebook.

De leerlingen worden van de actie op de hoogte gebracht door een les over de klimaatopwarming en de rol van transport hierin. Hierna werden de flyers verdeeld.

Na de paasvakantie werd via de digitale weg de flyer opnieuw verspreid (communicatiekanaal van de school, facebookpagina van de school…). De start van de digitale inschrijvingen gebeurde via een digitale webapplicatie. De papieren inschrijvingen werden doorgegeven.

Tijdens het project werden onaangekondigde prikacties voorzien om leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen te belonen met een attentie. Daarnaast werd er gevraag aan de leerkrachten om klassikaal het aantal stap- en fietskilometers te berekenen (per leerling/per klas) alsook het aantal bus- en carpooltrajecten.

De reacties waren zeer positief, vele leerlingen nemen deel aan het project. Ouders vonden het wel  jammer dat de kleuters niet deelnamen aan het project, hoewel ook hier de ouders veel inspanningen deden om hun kinderen te voet, per fiets of via carpoolen naar school te brengen. 

Tips voor wie aan de slag wil  

  • Betrek ouders, meestal zijn zij zelf vragende partij.

  • Geef het goede voorbeeld, stap op je fiets

  • Werk samen met partners zoals stad of gemeente, natuurorganisaties, … De meeste steden en gemeenten hebben een budget voor duurzaamheids- en milieubewuste acties. Natuurorganisaties hebben meestal ook expertise in huis.

Contactgegevens