Klimaatvriendelijk naar school - BS Hofkouter

Concrete realisatie               

In samenwerking met het natuur educatief centrum De Pastorie en met de steun van de Gemeente Sint-Lievens-Houtem werd een project opgestart waarbij de leerlingen van de lagere afdeling een maand lang op klimaatvriendelijke wijze naar school komen.

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen we de kinderen sensibiliseren om zich op klimaatvriendelijke wijze te verplaatsen. Gezien de meeste kinderen afhankelijk zijn van hun ouders om zich van en naar school te verplaatsen werden ook de ouders hierbij betrokken. De kinderen wordt gevraagd zich zo veel als mogelijk te voet, met de fiets, met de schoolbus of per carpooling naar school te verplaatsen.

Context van de school

BSGO!Hofkouter is gelegen in het centrum van de landelijke gemeente Sint-Lievens-Houtem op een grote groene campus, in een rustige woonwijk. De meeste inwoners pendelen naar hun werk buiten de gemeente.

De school heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling en telt net geen 300 leerlingen.

Vele ouders hebben bewust gekozen voor de landelijke woonomgeving en voor het groene karakter van de school. De ligging in het centrum van de gemeente brengt ook wel wat verkeersdrukte aan de schoolpoort met zich mee. Ouders zoeken en werken graag mee aan maatregelen die de veiligheid en de gezondheid van hun kinderen ten goede komt.

Geschiedenis en verloop    

Dit schooljaar loopt de tweede editie van het project. Reeds in maart worden de ouders op de hoogte gebracht en dit via een folder, affiches, het schoolcommunicatiekanaal en via de sociale media facebook.

Week 12: de leerlingen worden van de actie op de hoogte gebracht door een les over de klimaatopwarming en de rol van transport hierin. De flyers worden verdeeld.

Week 13 en 14 : paasvakantie

Week 15:

Via digitale weg wordt de flyer opnieuw verspreid (communicatiekanaal van de school, facebookpagina van de school, …)

- 11 april: start digitale inschrijvingen via de webapplicatie van het NEC DE Pastorie

- 15 april: kick-off actie met bezoek van Jeuk VZW aan elke school (half uur)

Week 17:

- 27 april: definitieve afsluiting van de inschrijvingen  – papieren inschrijvingen worden doorgegeven.

- 28 april afleveren stickers/ fietsplaatjes/stempelkaarten/ affiches voor alle deelnemende leerlingen + eventvlag om van 2 tot 20 mei  aan de school te plaatsen zodat de actie duidelijk zichtbaar is.

Week 18 en 19:

- Leerkrachten volgen stempelactie op ( stempelkaarten blijven op school - 1 stempel per H/T!) . Vanuit het NEC worden onaangekondigde prikacties voorzien om leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen te belonen met een attentie.

Week 21:

- Vraag aan de leerkrachten om klassikaal het aantal stap- en fietskilometers te berekenen (per leerling/per klas) alsook het aantal bus- en carpooltrajecten (1 stempel per H/T).

- Vraag om alle stempelkaarten te verzamelen.

- 24 mei: éénmalige afhaling van de stempelkaarten door NEC-coördinator.

- 29 mei: huldiging laureaten tijdens de opening van de Dag van het Park.

Tussendoor voorziet het NEC op strategische plaatsen acties voor ouders zoals het gratis laten controleren van de bandenspanning (correcte bandespanning levert minder CO² op)

Evaluatie

De reacties zijn zeer positief, vele leerlingen nemen deel aan het project, ouders vinden het wel  jammer dat de kleuters niet deelnamen aan het project, hoewel ook hier de ouders veel inspanningen deden om hun kinderen te voet, per fiets of via carpoolen naar school te brengen. Dit wordt volgend jaar aangepast.

Carpoolen heeft het minste succes, de organisatie hiervan verloopt iets moeilijker. Wellicht geven we dit volgend jaar in handen van 1 ouder die dit coördineert en aan de schoolpoort sensibiliseert.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil  

Betrek ouders, meestal zijn zij zelf vragende partij.

Geef het goede voorbeeld, stap op je fiets

Werk samen met partners zoals stad of gemeente, natuurorganisaties, … De meeste steden en gemeenten hebben een budget voor duurzaamheids- en milieubewuste acties. Natuurorganisaties hebben meestal ook expertise in huis.

Contactgegevens

BSGO! Hofkouter

Griet De Smedt

Schoolstraat 4

9520 Sint-Lievens-Houtem

bs.sint-lievens-houtem@g-o.be

Bijlagen     

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-lievens-houtem/leerlingen-klimaatvriendelijk-naar-school-a2684786/

http://www.sint-lievens-houtem.be/?m=p1&&page=slh&id=85&id2=804&level=2&id3=804&template=2&pag=804#loaded