Inspraak in GO! MAD en KA Dendermonde

Concrete realisatie

De ouderwerking van GO! MAD/KAD Dendermonde focust zich op inspraak. Tijdens de vergaderingen komen allerlei thema’s aan bod die te maken hebben met het schoolleven. De ouders bespreken dit en geven advies en opmerkingen mee, die wordt dan weer teruggekoppeld naar het schoolteam. Zij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met wat de ouders inbrengen. Ook voor hen is dit verhelderend, ouders hebben een totaal andere blik op de dingen, dingen waar een leerkracht soms niet aan denkt of bij stilstaat.

Ouderwerking MAD en KA Dendermonde

Voor de vergadering start, wordt er aan de directie input gevraagd, wat wil zij dat er besproken wordt op de volgende vergadering?

De thema’s die de ouderwerking aanbrengt, weerspiegelen de bekommernissen van de ouders op dat moment (bijvoorbeeld examens, het eten op school,…).

In de ouderwerking kunnen de ouders ook vragen stellen over de werking van de school en worden ze geïnformeerd.

Bij de start van elk schooljaar wordt in het begin steeds de denkoefening gemaakt waar de ouderwerking voor staat en wat ze wil realiseren. Hier wordt meteen ook duidelijk gemaakt dat de ouderwerking geen klachtenbank is en dat ze er is voor àlle ouders en het welzijn van alle leerlingen voor ogen heeft. Zo houdt de ouderwerking bijvoorbeeld een dessertenbuffet en zamelt ze kleding in om gratis soep aan te kunnen bieden aan de leerlingen.

De ouderwerking bestaat uit een kerngroep van een zestiental leden, waarvan een kernteam van zes voor de vergadering en een tiental helpende handen. Niet alle ouders willen mee vergaderen, sommige ouders willen enkel helpen op een activiteit, zij krijgen een mail als er een activiteit wordt georganiseerd met een vraag om hulp.

De ouderwerking vertegenwoordigt de ouders van het GO! MAD (middenschool) en KAD (atheneum) die op dezelfde campus liggen.

Aan het begin van elk schooljaar, licht de directie op de infoavond toe wat de ouderwerking doet, de voorzitter gaat dan onmiddellijk ook rond bij de ouders om de gegevens van de geïnteresseerden te noteren, ze hebben gemerkt dat dit echt goed werkt en zo krijgen ze iedere jaar opnieuw toch weer wat nieuwe ouders erbij.

 

Context van de school

GO! MAD (middenschool) en KAD (atheneum) zijn stedelijke scholen op dezelfde campus met een gemengd publiek.

 

Geschiedenis en verloop

De ouderwerking werd opgericht op initiatief van de school. Een aantal leerkrachten zag dat er op de basisschool een goed functionerende ouderwerking was, een hechte groep ouders die zich inzette voor de school. Dat wilden ze ook realiseren, dus namen ze het intiatief om een ouderwerking op te richten.

 

Contactgegevens

Sigi Van Gaever, voorzitter

vangaeversigi@gmail.com