Indicator en niet-indicator leerling

Een Indicator leerling ontvangt een schooltoeslag en/of de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs. Inschrijven en aanmelden gebeurt altijd in 2 kolommen: een kolom voor indicator leerlingen en een kolom voor niet indicator leerling. Door vooraf een percentage indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen te bepalen, garandeert de school de voorwaarden voor de sociale mix. 

Bijvoorbeeld In de buurt waar de school gelegen is, is de verhouding indicator/niet-indicator leerling 70/30. De school wil dezelfde sociale mix binnen de schoolmuren weerspiegelt zien. Dan kiest ze voor dezelfde verhouding indicator/niet indicator leerling. Heeft ze dan 100 vrije plaatsen. Dan kan men 70 plaatsen in de indicator kolom vrijgeven en 30 plaatsen in de niet-indicator kolom.  Ook de voorrangsgroepen worden in de betreffende kolom ingeschreven.