In het Busleyden Atheneum campus Botaniek is de ouderraad een klankbord voor het evaluatiebeleid


Het Busleyden Atheneum campus Botaniek wijzigde haar evaluatiebeleid op school. Leerlingen werden breder en regelmatiger geëvalueerd. Voor de invoering werd hierover feedback gevraagd op de ouderraad.


Context van de school

Het Busleyden Atheneum campus Botaniek is een school die specifiek zorgrichtingen aanbiedt, zowel in het TSO als BSO. Haar leerlingenpubliek weerspiegelt goed de sociale mix in de samenleving. Zo’n 30 procent van de leerlingen heeft een migratieachtergrond en 38 procent voldoet aan één of meer SES-indicatoren. Ze ligt in het centrum van Mechelen. 

Aanpak

Na een eerste semester proefdraaien werd het nieuwe evaluatiebeleid opnieuw op de ouderraad besproken. De ouders brachten enkele werkpunten onder de aandacht vanuit hun eigen ervaringen. 

Ouders gaven ook positieve feedback. De opmerkingen van de ouders warden meegenomen naar de personeelsvergadering en de werkgroep evaluatiebeleid. Een aantal zaken werden ook effectief bijgestuurd.

De ouderraad is een nuttig klankbord voor de school. “Ze beschikken over een klankbord dat wij niet hebben. Wij weten niet wat leerlingen thuis allemaal gaan vertellen.” Aldus de directeur van de school. Als werkpunten voor de ouderraad geeft hij mee dat hij graag nog meer ouders in de ouderraad zou willen zien en hoopt hij in de toekomst ook meer agendapunten vanuit de ouders te kunnen behandelen.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg dat alle graden vertegenwoordigd zijn in je ouderraad. Ouders met kinderen in de eerste graad kijken met een andere bril dan ouders met kinderen in de derde graad.

  • Een goeie ontvangst doet wonderen. Leg de aanwezige ouders een beetje in de watten.

  • Toon als school je appreciatie voor de inbreng van ouders.

  • Zoek naar haalbare vergadermomenten. Leg op de eerste vergadering de momenten voor een heel jaar vast, zodat iedereen zich kan vrijmaken.