Iedereen een goed gevoel in BS de Cocon


Op de eerste dag van het schooljaar verwelkomde BS De Cocon op een heel hartelijke manier ouders en kinderen. De kinderen werden onthaald met kussen en knuffels, de ouders werden uitgenodigd om op krijtborden te schrijven op welke manier de school hen een goed gevoel geeft.


Context van de school

De Cocon is een groen gelegen landelijke school in Vlaams-Brabant.

Aanpak

Het idee groeide aan het eind van het schooljaar, toen men zocht naar een manier om te werken rond anti-pesten maar zonder de negatieve invalshoek, vanuit een positief perspectief. Zo kwam men op ‘goed gevoel’.

Het schoolteam stelde aan de ouders de vraag: ‘Wat geeft jou als ouder een goed gevoel?’ Deze startactie kadert in een groter project rond goed gevoel, waaraan het hele jaar gewerkt zal worden.

Een greep uit het aanbod van de reacties: het groene domein*het vertrouwen dat we als ouder krijgen*de samenhorigheid van het team*de kleur op school*verrassingen zoals deze*fonkelende kinderen*er is altijd tijd voor een gesprek*er wordt structuur geboden*toffel leerkrachten*…Enkele leerkrachten communiceerden dit via de website onder de titel ‘Dit geeft ons een fijn gevoel dat jullie dit van ons vinden! Ook de leerlingen en leerkrachten zullen bevraagd worden over wat hun een goed gevoel bezorgt.

De leerlingen kregen in de klas een ballon en zetten daarop complimentjes voor elkaar. Die ballon kregen ze mee naar huis, er kwamen veel positieve reacties van ouders op dit initiatief. Aan de hand van gelijkaardige activiteiten zal het hele schooljaar door gewerkt worden aan een goed gevoel op school. 

Ook de ouderwerking zal betrokken worden bij het project, tijdens de vergaderingen van de ouderwerking zal er ook ingezet worden op een goed gevoel en de ouderwerking zal het goed gevoel integreren in haar eigen activiteiten.

Er zal verder ook ingezet worden op het versterken van de leerkrachten via coaching in het kader van het project.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg dat je een aantal enthousiaste trekkers hebt die zich voor 100% willen inzetten om het project uit te werken en de rest mee te trekken.