Voorlezen in de klas: ook de ouders zijn welkom

Concrete realisatie

In het kader van het grotere weekproject ‘GO! leest aan Zee’ in Oostende werden in BS Vogelzang verschillende activiteiten georganiseerd waarbij ook ouders betrokken werden. In het 1e leerjaar kwamen vrijwilligers langs om voor te lezen voor de leerlingen.

Tegelijk werden ook de ouders uitgenodigd om mee te komen luisteren, want wat is er leuker dan samen naar verhalen te luisteren! Voor de ouders was het een fijne gelegenheid om het eigen kind in de klas bezig te zien en om zelf te kunnen ervaren hoe betoverend voorlezen kan zijn. Het was tegelijk een gelegenheid om de andere ouders van de klas wat te leren kennen. Een natje en een droogje zorgden voor een gezellige sfeer.

Het was de eerste keer dat men iets dergelijks organiseerde, maar zowel de ouders, de leerkracht als de leerlingen vonden het zeer geslaagd.

Evaluatie

Men wil dit in de toekomst zeker herhalen. De verantwoordelijke leerkracht wil wel bekijken of er geen ouders of grootouders zijn die in de toekomst willen voorlezen. Dat zou naar ouderbetrokkenheid toe nog een extra dimensie geven en zou bovendien voor de kinderen ook heel leuk zijn.

Contactgegevens

BS Vogelzang

Haverstraat 9

8400 Oostende

directeur@govogelzang.be