Het Groot Dictee in KA Diest

Concrete realisatie

De ouderwerking van KA Diest organiseert samen met de school een Groot dictee met literair café. Zowel leerlingen als externen zijn welkom.

Context van de school

Secundair ASO-onderwijs in Diest

Geschiedenis en verloop

De school en ouders merkten dat correct spellingsgebruik bij de leeringen achteruit gaat de laatste jaren, de wens om daaraan iets te doen leefde al een tijdje. De directie liet een aantal keren vallen dat ze een dictee wel een goed idee vond. De voorzitster van de ouderwerking pikte dit op en stelde een draaiboek op, zo is het allemaal begonnen.

Het dictee wordt elk jaar georganiseerd tijdens gedichtenweek. 

Foto Groot Dictee

Evaluatie

Elk jaar wordt geëvalueerd wat beter kan. De eerste keer merkte men dat een deel van de inschrijvingen getrainde dicteeliefhebbers waren. Het tweede jaar besliste men dan ook om in categorieën te gaan werken, in elke categorie (professional, local, leerling, team), wordt een winnaar geselecteerd.

Vorig jaar orgnaiseeerde men ook een tweedehands boekenverkoop maar die had weinig succes. Blijkbaar is er traditioneel al een tweedehands boekenverkoop in de nabije omgeving. De verkoop wordt dan ook niet meer georganiseerd.

Dit jaar zit de ouderwerking samen met de leerkrachten om na te denken hoe nog meer leerlingen enthousiast kunnen worden gemaakt om deel te nemen.

Opvolging

De ouderwerking organiseert, de directie en een aantal geëngageerde leerkrachten volgen op en/of werken mee.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Durf uitgeverijen en/of bedrijven aan te schrijven voor sponsoring. Het kost je niet meer moeite dan de opmaak van een mailtje.

Maak gebruik van sociale media! Je kan gratis mensen bereiken om promo van je activiteit te voeren. Kijk eens op de Facebookpagina over het dictee: https://goo.gl/lmsUpi

Geef een nieuwe activiteit de kans om te groeien. Zorg voor een nabespreking. Er zijn altijd wel verbeterpunten, waarmee je bij de volgende editie kan rekening houden.

Contactgegevens

Koninklijk Atheneum Diest

Ouderwerking: oc.kadiest@gmail.com