Conversatietafels bieden anderstalige ouders oefenkansen Nederlands in BS De Kleine Geuzen

Concrete realisatie 

Basisschool De Kleine Geuzen organiseert in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel conversatietafels. Twee ouders leiden samen met de zorgcoördinator een conversatietafel. Anderstalige ouders die al een beetje Nederlands kennen, krijgen hier de kans om samen Nederlands te oefenen. Vaak ervaren deze ouders drempels om Nederlands te spreken op andere plaatsen. De conversatietafel biedt een veilige plek om Nederlands verder te oefenen en ook om andere ouders te ontmoeten.

Context van de school 

Basisschool De Kleine Geuzen is een nieuw opgerichte basisschool sinds september 2012. De school is in opbouw en telt momenteel een 160-tal leerlingen. De meerderheid van de leerlingen (50 %) woont in Jette. Een tweede groot rekruteringsgebied zijn de naburige gemeenten Laken, Sint-Jans-Molenbeek en Ganshoren. Het ouderpubliek is zeer gemengd. Een aantal leerlingen komen uit een gezin waar minstens 1 van de ouders Nederlands spreekt. Daarnaast zijn er ook heel wat gezinnen waar thuis enkel Frans wordt gesproken en enkele gezinnen waar de thuistaal niet Nederlands of Frans is. Er is ook een grote mix van nationaliteiten. De school vormt op deze manier een afspiegeling van de buurt. De school is gevestigd in een groene omgeving, net naast het Koning Boudewijnpark.

Geschiedenis en verloop

BS De kleine Geuzen zet reeds sterk in op ouderbetrokkenheid en – participatie. Directie en schoolteam zijn gemakkelijk bereikbaar. Ouders zetten vlot de stap naar de school voor vragen. De school heeft ook een schoolraad en een oudercomité. Toch was het schoolteam op zoek om nog iets extra te doen voor de ouders met een focus op Nederlands oefenen. Door positieve ervaringen van de kleuterjuffen met het organiseren van een praatcafé voor de wintervakantie, gingen zij op zoek naar andere initiatieven om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Via een flyer waren een aantal leerkrachten op de hoogte van het aanbod van het Huis van het Nederlands Brussel en nam de directeur contact op. Tijdens een pedagogische studiedag voor het volledige kleuterteam, schetsten enkele medewerkers van het Huis de bedoeling en de opzet van een conversatietafel. Het doel om het gebruik van Nederlands te stimuleren door ouders op een gezellige manier met elkaar in contact te brengen, sloot naadloos aan bij wat de school zocht. Het schoolteam was overtuigd, de volgende stap was het zoeken van ouders die wensten deel te nemen. De school zette al haar communicatiekanalen in voor de werving van zowel de deelnemende ouders als de ouders die de tafel mee begeleiden: flyers, bord aan de schoolpoort, nieuwsbrief, persoonlijk aanspreken, … Bij de communicatie was het belangrijk om ouders te overtuigen dat dit geen lessen Nederlands waren, want dat bleek in het begin een misverstand te zijn.

Er werden twee ouders gevonden die graag een reeks van 6 conversatietafels wilden begeleiden, die dit overdag konden uitvoeren en die de Nederlandse taal goed beheersen. De ouders en zorgcoördinator, die samen de tafels verzorgen, werden vooraf en tijdens steeds ondersteund door de medewerkers van het Huis van het Nederlands Brussel. De medewerkers woonden steeds de conversatietafels bij en gaven tips over heldere communicatie, transparante woorden, … Tegelijkertijd konden zij de gang van het gesprek mee bewaken.

De ouders werden bevraagd over de momenten die hen het beste zouden passen om te kunnen deelnemen. Zo werd een conversatietafel steeds georganiseerd aansluitend op de momenten dat de ouders hun kinderen naar school brengen of oppikken. Georganiseerd in de voor- of namiddag zorgde ervoor dat de deelnemersgroep er bij elke tafel iedere keer anders uitzag. Soms waren er 8 deelnemers, andere keren 15.

De thema’s van de tafels werden gekozen door zowel de deelnemende ouders als degene die begeleidden en de zorgcoördinator. Ook de materialen die gebruikt werden om een thema in te leiden waren zeer divers: een artikel uit Bruzz, de voedingsdriehoek bij het thema gezonde voeding, ... . Soms aangeleverd door het Huis, soms door de groep zelf.

Evaluatie

Leerkrachten en ouders zijn allen enthousiast over de eerste ervaring zowel over de conversatietafels als over de samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel. De doelstelling, om mensen over de drempel te halen om Nederlands te durven spreken en tegelijkertijd andere ouders te ontmoeten, wordt door de conversatietafels zeker bereikt. De deelnemende ouders konden op deze manier een netwerk vormen dat buitenschools vaak nog ontbreekt. Ook de ‘stillere’ ouders, de ouders die de school anders weinig zag of hoorde, komen nu spontaner naar school en babbelen gemakkelijker mee op oudercontacten, … Ouders die reeds in het oudercomité zetelen namen ook deel aan de tafels. Dit duidt dat dit project zeker een extraatje biedt op wat de school anders al voorziet voor ouders. Het schoolteam leert op deze manier ook de talenten van de ouders ontdekken en kan hier op inspelen wanneer ze specifieke vragen of projecten in gedachten hebben. De samenwerking met de medewerkers van het Huis verliep van in het begin zeer vlot en in een open sfeer. Bij vragen waren zij steeds snel bereikbaar. Wie welke rol ging opnemen in de samenwerking was ook steeds van bij de start duidelijk. Er werden concrete afspraken op papier gemaakt.

Opvolging

Door deze positieve ervaring wil basisschool De Kleine Geuzen dit project graag volgend jaar verder zetten. De bedoeling is dan om per trimester een reeks van 6 conversatietafels te laten plaatsvinden.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Betrek zeker het Huis van het Nederlands bij de opstart van conversatietafels. Zij hebben heel wat expertise in huis. Zij geven je de do's and don'ts voor een geslaagde conversatiegroep mee. In een vorming leren zij de begeleiders hoe ze een gesprek stimuleren en gaande houden. De eerste conversatietafels worden samen voorbereid, georganiseerd en geëvalueerd zodat je als school nadien een goede basis hebt om het project zelf verder te zetten.
  • Maak gebruik van verschillende communicatiekanalen om ouders warm te maken voor het project. Ouders  persoonlijk aanspreken neemt al heel wat drempelvrees weg.
  • Organiseer de conversatietafels best aansluitend op de momenten dat de ouders hun kinderen naar school brengen of oppikken.
  • Zorg ervoor dat alle ouders weten waar en wanneer de conversatietafel plaatsvindt: via affiches, flyers, website. Aan de schoolpoort kan je een bord plaatsen met dag, uur en plaats van de conversatietafel.
  • Organiseer de conversatietafels in een gezellige ruimte bij een tasje koffie zodat ouders dit niet ervaren als lessen Nederlands.
  • Zorg voor een gemoedelijke sfeer waar de focus ligt op het gezellig samen zijn, samen Nederlands praten over alledaagse onderwerpen zoals de actualiteit, activiteiten op school, gezonde voeding, … .

Contactgegevens

Basisschool De Kleine Geuzen
Dieleghemsesteenweg 24 - 26
1090 Jette

Directeur: Mevr. Greetje Smekens
02/479 26 82