Ouders doen toezicht in freinetschool Krullevaar’t

Concrete realisatie

Geen schooldag zonder speeltijd en geen speeltijd zonder toezicht. In Freinetschool Krullevaar’t betekent dat dat meer dan 200 kinderen zich elke middag in het speelgejoel uitleven. Voor het toezicht worden de leerkrachten bijgestaan door ouders. Het toezicht dat ouders op school doen, is eigenlijk aanvullend toezicht. Tijdens de middagopvang is er steeds een leerkracht op de speelplaats, en die krijgt hulp van een ouder. Die ouders komen ’s middags ook wat vroeger om de kleuters te helpen bij het eten in de klas. ’s Morgens zijn er ook ouders die tussen 8u10 en 8u40 ‘wacht houden’ in de hal. Ze letten erop dat kinderen de school niet opnieuw verlaten en niet in de gangen rondlopen. Vaak begroeten ze ook al wie aankomt op school. Dat geeft iedereen een welkom en veilig gevoel.

De school doet een oproep via de wekelijkse nieuwsbrief en ook in het klasoverleg komt het aan bod. Daarnaast spreken ze ook ouders tussendoor aan. Informeel contact is sowieso heel belangrijk. De concrete organisatie gebeurt wel door de werkgroep van ouders zelf.  Zij roosteren alle ouders in en zorgen ervoor dat er altijd iemand is. Als er iemand afzegt of ziek is, dan zoekt de school een vervanger of springt er iemand van ons in. 

Context van de school

Krullevaar’t is een freinetschool. Ouderparticipatie is altijd een belangrijk deel geweest van de school. Ouders waren betrokken bij de oprichting en heel veel ouders willen ook graag helpen in onze talrijke werkgroepen. De school staat ook echt open voor de suggesties van ouders.

Geschiedenis en verloop

Eén van die werkgroepen is ‘de school overdag’. Zij wassen handdoeken, regelen de aankoop van het fruit en organiseren ook het toezicht en de opvang. Door de traditie van ouderparticipatie is de ondersteuning bij het toezicht heel natuurlijk gegroeid.

Evaluatie

Het helpt voor ouders op verschillende manieren. Ze leren de kinderen beter kennen, hun verbondenheid met de school groeit en ze krijgen ook meer inzicht in hoe de school werkt. Zo leren ze hoe de school omgaat met conflicten of pesten. En heel belangrijk: ze kunnen na zo’n toezicht ook in dialoog gaan met de school: de school luistert naar hun ervaringen en probeert daar zelf ook uit te leren en stuurt waar nodig bij. Ook kinderen nemen hier een actieve rol in op: wekelijks is er overleg in de klasraad en de schoolraad over het reilen en zeilen op de speelplaats. Op die manier wordt de schoolwerking sterker en is ze gedragen bij de kinderen en hun ouders.

Het is niet voor elke ouder evident om toezicht te doen. We hebben hier al mensen gehad die na één keer zeiden: “dit is niets voor mij.” Soms zijn ouders overbezorgd of hebben ze geen overzicht. Het is dus belangrijk om ouders die toezicht doen te ondersteunen. Dat doen we vooreerst door een lijst mee te geven van de afspraken en regels op de speelplaats. Ook de kinderen kennen die afspraken. Zo weten zowel ouders als kinderen wat kan en wat niet en kunnen we consequent zijn. Daarnaast bezorgen we hen een heel aantal praktische tips over de aanpak van moeilijke situaties op de speelplaats. Als er dan nog problemen de kop opsteken, gaan we gewoon met die ouder in dialoog en zoeken we samen naar een oplossing. Die hele aanpak past in onze schoolcultuur.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Zorg voor een vlotte communicatie: voorzie aanspreekpunten voor de ouders die toezicht doen, zorg dat dit laagdrempelig is

Geef ouders de kans om zich deel te voelen van de school en ga in dialoog over zaken waar ze het niet eens mee zijn. Zo creëer je gedragenheid voor je school.

Willen je ouders tijdens het toezicht nog een stap verder zetten? Dan kunnen ze ook zelf een spelaanbod voorzien. Maak hier wel geen verplichting van.

Contactgegevens 

Maarten Delaet

Freinetschool Krullevaar’t

Aarschotsesteenweg 155

3012 Wilsele

maarten.delaet@scholengroep11.net

www.krullevaart.be