Koninklijk Atheneum Dendermonde organiseert triatlon


Tijdens het schoolfeest vindt er jaarlijks in het KA Dendermonde ook een triatlon plaats met veel helpende ouders.


Context van de school

De triatlon wordt georganiseerd door het Koninklijk Atheneum Dendermonde; een stadsschool met ASO-aanbod. Het gaat om het 3de tem 6de middelbaar (aparte middenschool).

Aanpak

In december start de organisatie voor de volgende triatlon. Via de leerlingen van het KA vraagt het schoolteam hulp aan de ouders om te helpen de dag zelf. Ook de leerlingen worden ingeschakeld om te helpen op de dag van de triatlon, voor de leerlingen van de keuzerichting aardrijkskunde/sport is het zelfs een verplichting.

De triatlon staat open voor iedereen die wil deelnemen, ook van buiten de school. Deelnemen aan de triatlon kan vanaf het vijfde leerjaar. Politie en brandweer ondersteunen de triatlon en werken goed mee. Zo begeleiden duikers en bootjes van de brandweer de kinderen tijdens het zwemgedeelte (in een grote zwem- en visvijver). De brandweer voorziet matten op het water waarop de deelnemers het water in kunnen lopen. Voor de triatlon plaatsvindt, controleert de brandweer of er geen voorwerpen of glas te vinden is op de bodem van de bewaadbare stukken. De politie zorgt voor de omleiding van het verkeer en de plaatsing van bewegwijzering. In het begin liep het loop- en fietsparcours vooral over de dijk en verkeersluwe gedeelten, nu loopt de triatlon ook dwars door de stadskern.

De triatlon start en eindigt op de speelplaats, zo komt elke deelnemer in contact met de andere feestelijkheden en maken ze gebruik van de drankgelegenheid op de speelplaats. Op de speelplaats gaan de activiteiten door van de basischool (dansjes) en van de middenschool (vb toneel, voorstelling GWP’s).

Er komt veel veel volk naar de triatlon, van het begin tot einde. De kinderen starten al vroeg en zij komen met hun familie. Er nemen ook veel mensen deel van buiten de school, zij brengen weer supporters mee en blijven ook na de triatlon nog hangen op het schoolfeest.

Bekendmaking van de triatlon gebeurt via: flyers en affiches (de organisatoren sturen die op of verspreiden ze zelf op plaatsen waar ze komen, vb: sporthal, cafés). Directe bekendmaking gebeurt via post en mail aan: sportclubs, triatlonclubs, plaatselijke kranten, andere scholen, oudleerlingen,…

Het organiserend team van leerkrachten gaat op voorhand langs bij scholen in de omgeving waar geen secundair aan verbonden is (van gemeentelijk en GO! net). In het vijfde en zesde leerjaar gaan zij vertellen wat de triatlon inhoudt en proberen de kinderen warm te maken om deel te nemen.

Categorieën, inschrijvingen, prijzen:

Categorie Kinderen

5de en 6de leerjaar

1-2-3 secundair

inschrijving: 3€

Prijzen: elke deelnemer krijgt een gratis T-shirt, medaille en een beurtenkaart van een plaatselijk sportcentrum.

Jeugd

duatlon triatlon
lopen 1 – 1,7 km zwemmen – 150m
fietsen – 7,5 km fietsen – 7,5 km
lopen 2 – 1,7 km lopen – 1,7 km

Categorie Volwassenen recreatief

4-5-6 secundair

herenploegen

damesploegen

Inschrijving: 5€ voor het secundair, 24€ per ploeg van 3

Prijzen: zakje van een plaatselijke sponsor met naturaprijzen (kaarsen, werkhandschoenen,…), naturaprijzen voor de winnaars

Categorie Volwassenen individueel

Dames

Heren

Inschrijving 15€

Prijzen: naturaprijzen voor de winnaars

Volwassenen

duatlon triatlon
lopen 1 - 2,5 km zwemmen - 500 meter
fietsen – 22 km fietsen – 22 km
lopen 2 – 5 km lopen – 5 km

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg dat je een goed team hebt om het idee uit te werken

  • De eerste jaren kruipt er enorm veel werk en tijd in de organisatie

  • De dag van de triatlon heb je veel vrijwilligers nodig, reken op een honderdtal

  • Dit is een activiteit eerder voor een secundaire school dan voor een lagere school

  • De vlotte medewerking van stad, brandweer en politie zijn cruciaal voor het slagen van de triatlon.

 

Contactgegevens