BSBO en SBSO Groenlaar integreren dansproject

Concrete realisatie

Alle leerlingen krijgen extra dansles, bovenop de lessen LO. De dansles wordt per groep om de andere week gegeven en afgewisseld met lessen beeldende vorming.

Doorgaans komen de kinderen niet in contact met dans. Het beeld dat de kinderen hebben van dans, wordt geschept door de televisie; dansen is individualistisch en gericht op presteren.

Door de lessen leren de kinderen dat zij ook kunnen en mogen dansen. Ze ervaren het gebruik van hun eigen lichaam, gestructureerd of helemaal vrij én het gebruik van hun lichaam in de ruimte. Er worden daarbij de meest uiteenlopende genres van muziek aangeboden. Meester Tom zorgt dat hij op de hoogte blijft van wat nieuw is, om ook de pubers te interesseren. Daarnaast blijken ook de klassiekers nog erg populair bij de kinderen.

De kinderen leren niet alleen te genieten en te beleven, ze leren ook samenwerken en rekening houden met elkaar. Voor sommige leerlingen is dit niet evident, voor een leerling met autisme bijvoorbeeld is het al heel erg moeilijk om iemand bij de hand te nemen.

In het begin van het project durfden de leerlingen ook wel commentaar geven op elkaars manier van bewegen of omdat ze het niet gewoon waren dat dansen ook voor de jongens was…

Verder houdt meester Tom ook rekening met de thema’s die de kinderen behandelen en stemt de dansles hierop af. Leerkrachten die aan een thema werken en graag hebben dat daar in de dansles ook iets rond gebeurt, kunnen dat altijd vragen.

Na verloop van tijd is hij de kinderen beginnen filmen tijdens de danslessen, deze filmpjes gebruikt hij nu om de dansjes aan te leren aan de andere leerlingen. De leerlingen pikken de dansen veel sneller op wanneer ze het andere kinderen zien doen. Bovendien vinden ze het fantastisch als ze kunnen meedansen met zichzelf op tv.

Het schoolfeest van Groenlaar vindt plaats voor alle vestigingen gezamenlijk op de hoofdzetel van de school. Het klassieke optreden per klas is hier niet mogelijk. Het valt onmogelijk te voorspellen hoeveel kinderen er zullen komen naar het schoolfeest en de ouders van de leerlingen hebben ook geen geld om verkleedkledij te kopen.

Dus vond meester Tom hier een betere formule voor: op het schoolfeest is hij aanwezig, muziek aan en met dansende voeten. De kinderen die willen, springen in en doen gewoon mee. En dit werkt! Want elke keer weer komen de kinderen meedansen en het groepje deelnemers wisselt regelmatig; de kinderen doen mee wanneer ze dit willen, houden op, anderen springen weer in, enz…

Context van de school

De school ligt eerder landelijk op een steenworp van Antwerpen-stad. De school is erg grootschalig en kent een aantal vestigingen. Het gaat om een BSBO en een SBSO, er kunnen leerlingen terecht in type 1, 2, 4, 8 en autiwerking, OV 1, 2 en 3.

Geschiedenis en verloop

Dansleerkracht Tom Van Hove gaf eerst gewoon les (is gevormd als regent biologie/lichamelijke opvoeding en gespecialiseerde opleidingen). Hij geeft ook les in een dansschool en kreeg het idee om de kinderen in contact te brengen met dans.

Leerkracht Tom Van Hove kreeg het idee. Binnen de school werd dit idee opgepikt en besloot men er een MUVO (muzische vorming)-project van te maken. De school ontvangt een klein bedrag aan subsidies hiervoor.

Het project werd opgestart in 2008 en is nog steeds lopend.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Hoewel Tom carte blanche kreeg over de aanpak van het project, haalt hij toch aan dat het belangrijk is dat er draagkracht voor bestaat binnen de school, dat het project ook gewaardeerd wordt en collega’s ook de waarde ervan erkennen.

Contactgegevens

BSBO/BSGO Groenlaar

Predikherenhoevestraat 31

Trekker van het project: leerkracht Tom van Hove

e-mail: vanhovetom@telenet.be