Euroschool Mozaïek uit Houthalen-Helchteren werkt met ouders en leerlingen rond taal


De school organiseert taalprojecten in de kindertuin en huiswerkklassen in het lager onderwijs, (1 maal per week in het 1ste leerjaar en 3 maal per jaar voor de toetsen in de andere leerjaren ). De school organiseert ook 2 voormiddagen per week Nederlandse taallessen voor mama’s.


Context van de school

Euroschool De Mozaiek is gelegen in Houthalen-Helchteren. De school heeft 140 leerlingen. Het percentage GOK-leerlingen op de school bedraagt 96 % . 99% van de leerlingen zijn allochtone leerlingen. Er zijn taalmoeilijkheden waardoor er voor de leerlingen al van bij het begin een taalachterstand is. Hiervoor worden allerlei “Taalprojecten” ondernomen.

Aanpak

De taalprojecten zijn ontstaan op basis van een nood en een behoefte.

De initiatiefnemer van dit project is de directie in samenwerking met basiseducatie en SOW.

A)    Huiswerk/toetsen-begeleiding

De huiswerkbegeleiding wordt in de namiddag tijdens de schooluren georganiseerd en dit omdat de meeste van de ouders s’avonds thuis willen zijn voor de rest van hun gezin.

De ouders overlopen samen met de leerkracht en hun kinderen de agenda’s of het examenrooster en de leerkracht helpt de ouders om hun kind te begeleiden in het huiswerk maken of toetsen leren.

B)     Nederlandse taallessen voor mama’s

In samenwerking met basiseducatie op vraag van de directie en mama’s.

Er komt een leerkracht van basiseducatie 2 x per week een halve dag lesgeven aan de mama’s. Dit is gratis en het gaat hier louter om schoolse taal: briefjes die ze meekrijgen uitleggen/agenda’s uitleggen/schoolreglement enz…

C)     De “Wathoe-methode” = Leren-leren! In samenwerking met schoolopbouwwerk HouthalenCLB  (Wathoe-methode+ huiswerkbegeleiding)

D)    Taalprojecten in 2de en 3de kindertuin

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Neem niet teveel hooi op je vork, zorg voor kleine stapjes, en verwacht zeker niet van in het begin te veel inzet van de ouders… dit is een groeiproces. Na een tijdje werken projecten echt drempelverlagend en krijgen allochtone ouders meer vertrouwen in de school, de leerkrachten…

  • Betrek doorheen het hele proces van het project de leerlingen en ouders.