SBSO De 3master en Basiseducatie laten laaggeletterde ouders kennismaken met de school en de ouderraad


SBSO De 3master werkte samen met Basiseducatie Kempen een schoolspecifiek lessenpakket uit voor een kerngroep van GOK-ouders.


Context van de school 

SBSO De 3master heeft een vestiging in Kasterlee en in Merksplas. In Kasterlee ligt op dezelfde campus ook een MPI. Daarnaast heeft het MPI nog vestigingen in Tielen, Retie en Herentals. Heel wat  leerlingen zitten op internaat van de school in Beerse. SBSO De 3master Kasterlee heeft een groot aandeel GOK-leerlingen.

Aanpak

Het GOK-team van SBSO De 3master was op zoek naar een manier om ook de moeilijk bereikbare ouders, waar vaak een taalbarrière speelde, gemakkelijker te betrekken op de school van hun kind. Enerzijds om de ouders taalkundig versterken, anderzijds om hen vertrouwd te maken met de werking zodat de stap naar school kleiner werd.

Via een persoonlijk contact leerde men de werking van Basiseducatie kennen en besliste men dat beide elkaar konden versterken in hun werking. In een eerste open gesprek werd beslist een project op maat van de eigen school uit te schrijven. De school heeft een groot aantal GOK- leerlingen. Om te kunnen starten met een hanteerbare groep, besloten ze zich te focussen op een kerngroep. De mama’s zonder diploma secundair onderwijs op zak en waar de thuistaal niet Nederlands is.

De lessen hadden tot doel Nederlands te leren door te participeren. De thema’s werden gekozen op basis van de noden en wensen van de ouders en het schoolteam. Ook de ouderwerking werd betrokken en enkele ouders die les volgden sloten zich aan bij OV5 (de ouderraad). Volgende onderwerpen kwamen aan bod in het lessenpakket:

  • Sessie 1: de structuur van het buitengewoon onderwijs, de opleidingsvormen, het schoolreglement, ..

  • Sessie 2: de agenda, de communicatie en het ‘kaartensysteem’ van de school

  • Sessie 3: de ouderraad

  • Sessie 4: brieven van de school en Smartschool

  • Sessie 5: klasbezoek en ontdek de talenten van je kind

De lessen werden steeds concreet en contextspecifiek ingevuld. Elke les werd voorbereid en gegeven door een NT2- lesgever van Basiseducatie, gespecialiseerd in lesgeven aan laaggeletterde volwassenen. Er was tegelijkertijd steeds iemand van het schoolteam, die thuis is in het onderwerp, aanwezig. De materialen die gebruikt werden in de les waren steeds materialen zoals de ouders ze ook ontvingen van de school.

Een 12-tal ouders werden uitgenodigd om een algemene infosessie over het project te volgen. Ze werden ontvangen in de school en verwelkomd met een koffie, koekjes, soep en op maat gemaakte filmpjes.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Samenwerken met externe partners is i heel waardevol. Er worden leuke contacten gelegd en tegelijkertijd leert men de werking van heel wat organisaties kennen. Op deze manier wordt ook duidelijk waar de organisaties elkaar kunnen ondersteunen.

  • Durf blijven aandringen bij je ouders. Een brief is vaak niet voldoende. Geef herinneringen mee via stickers in de agenda, telefoneer, ga in gesprek…

 

Contactgegevens