Unescoschool Hamme laat ouders hun cultuur voorstellen


2 weken lang ontving de klas van de kleutertjes (2e en 3e kleuterklas) elke dag een ouder die iets vertelde of toonde rond zijn of haar land van oorsprong.


Context van de school

Unesco is een wereldwijde organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs en solidariteit als bijdrage aan de vrede. Scholen uit alle delen van de wereld nemen deel aan het Unesco-scholennetwerk. Op een Unesco-school leren jongeren dat ze zelf een groot aandeel hebben in positieve veranderingen. 

Aanpak

Het idee is ontstaan vanuit de vaststelling dat de kinderen van 4 à 5 jaar echt interesse krijgen in andere talen en culturen. De school was vorig schooljaar ook betrokken bij het Comenius-project, dus die interesse was al stilaan gegroeid.

De leerkracht heeft de ouders persoonlijk aangesproken om hen uit te nodigen. Ze gaf ideeën voor wie niet direct wist wat hij/zij kon doen rond zijn/haar land van herkomst, ze regelde alles praktisch en zorgde voor creatieve oplossingen (bv. een georganiseerd skype-moment met een familielid in een ander land) om het geheel boeiend en gevarieerd te maken. Ze hielp ouders bij eventuele drempelvrees door duidelijk aan te geven dat zij kan vertalen als de taal niet evident is.

Ook de kinderen namen een rol op in het sensibiliseren van de ouders. Doordat zij goed op de hoogte waren van wat er ging gebeuren, nodigden ze de ouders ook mee uit om deel te nemen. Die ouders die op voorhand nog niet hadden doorgegeven dat ze zouden meedoen, werden hiertoe gestimuleerd door hun kinderen gedurende de 2 weken dat het project liep. Zo deden er uiteindelijk een pak meer ouders mee dan dat er aanvankelijk ouders hadden ingetekend.

Tips voor wie aan de slag wil

  • spreek ouders persoonlijk aan om hen uit te nodigen

  • geef ouders inspiratie en voorbeeldjes van wat ze kunnen doen tijdens de activiteit

  • spreek goed af op voorhand en wissel gsm-nummers uit om de laatste afspraken te kunnen maken

  • bereid de kinderen ook voor en zeg hen de dag op voorhand welke ouder de volgende dag gaat komen.