BS Het Kompas Genk organiseert een infoavond voor allochtone ouders rond een succesvolle schoolloopbaan


De school organiseerde een infoavond rond succesvolle schoolloopbanen. Op de infoavond kwamen jongeren uit de eigen omgeving van de leerlingen en ouders aan het woord die afgestudeerd zijn in het hoger onderwijs. 


Context van de school

BS GO! Het Kompas is gelegen in Genk. De school telt 198 leerlingen. De school is gelegen in een stad. Op school is er een ouderwerking en een schoolraad.

Aanpak

De eerste aanleiding was een krantenartikel met een succesverhaal van een Turkse jongen. Dit artikel kreeg de directrice van een leerkracht die dacht dat dit ook wel eens een goed initiatief kon zijn om de ouders van de school succesverhalen uit hun onmiddellijke omgeving te laten horen. Vermits die leerkracht ook deel uitmaakte van het “oudercomité” kwam dit voorstel op een vergadering ter sprake. Het oudercomité had ook contacten met stadsdiensten en allen samen namen ze de organisatie verder op.

Zowel het oudercomité, de leerkrachten als de directie vonden dat er nood was om allochtone afgestudeerden aan het woord te laten, om hun ervaringen te delen en de leerlingen te inspireren.

Eerst stelden de deelnemers zich voor. Er was een gekende politicus, maar ook nog studerende jongeren uit de wijk. Zij vertelden over hun problemen, mislukkingen en successen. Nadien was er interactie via een panelgesprek. Elke aanwezige vond het een zeer positieve ervaring en de meeste ouders van jonge kinderen gingen na lange nagesprekken gesterkt naar huis..

Dit was een initiatief in samenwerking met het CLB, Stad Genk (integratiedienst en Cel Educatieve Projecten), de ouderraad en schoolteam

Tips voor wie aan de slag wil

  • Het is belangrijk dat de moderator/panelleider zelf goed op de hoogte is van de problematiek, de deelnemers kent en dan ook gerichter vraagt/informeert

  • Maak goede afspraken met de sprekers

  • Het verhaal van de eigen leerkrachten droeg ook bij tot het succes

Contactgegevens