De ouders van basisschool De Bonte Specht Roeselare: Denkers én Doeners


In freinetschool De Bonte Specht in Roeselare voorziet men voor elk wat wils: er is een oudercomité dat de activiteiten organiseert (de doeners) en een ouderraad die werkt rond overleg met de school (de denkers). Alle ouders kunnen kiezen welke structuur het best bij hen aansluit, of ze kunnen voor beide kiezen. De ouderwerking wil vooral de boodschap uitdragen dat zowel denken als doen belangrijk is.


Aanpak

De ouderraad heeft zijn rol/positie gevonden en er is een maandelijks overleg met het schoolteam. De ouderraad heeft ook tot doel signalen op te vangen van de ouders. Regelmatig wordt vanuit de school de vraag gesteld ‘wat ouders daarvan vinden’. Op die manier wordt de ouderraad stilaan een klankbordgroep. De ouderraad denkt ook mee na over de profilering van de school en hoe de school er moet uitzien (nav verbouwingen).

Het oudercomité organiseert vooral activiteiten en brengt hiermee geld in het laatje. De ouders worden betrokken, zowel bij organisatie, uitvoering als achteraf (wat er met de opbrengsten gebeurt).

Een goede samenwerking tussen het oudercomité en de ouderraad is nodig: de verslagen worden uitgewisseld, er wordt afgestemd... De ouderraad doet ook mee aan activiteiten en haalt ook inkomsten op binnen de school. Zichtbaarheid en transparantie is belangrijk.

Voor een buitenstaander is het verschil in klemtoon tussen de ouderraad en het oudercomité niet altijd duidelijk. Daarom is er recent voor gekozen om zich te profileren als ’de bonte ouders’ eerder dan als een afzonderlijk oudercomité en ouderraad. Pas als ouders zijn toegetreden kunnen ze kiezen al naar gelang hun interesses en wordt hen wegwijs gemaakt in de 2 structuren.