Basisschool Ring Roeselare ondersteunt anderstalige ouders via een buddy


Heel wat leerlingen in BS de Ring spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. Hun ouders ervaren een taalbarrière wanneer zij contact zoeken met de school en andere organisaties. Het werken met buddy’s is een manier om het gezin extra te ondersteunen en te betrekken op de schoolloopbaan van de leerling.


Context van de school

Basisschool Ring Roeselare telt 180 leerlingen die hun roots hebben in 24 verschillende landen. De school streeft naar het bieden van een warme context waardoor nationaliteiten en culturen in diversiteit samensmelten en waardoor kinderen de kans krijgen om maximaal te ontwikkelen en te leren. De school kan ook rekenen op een oudercomité. De ouders van het oudercomité werken vooral aan de laagdrempeligheid van de school. 

Aanpak

Het project ‘Taalbuddy’s’ ontstond vanuit het idee om als school werkelijk inclusief onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen ongeacht de drempels die ze ervaren. 

Een buddy is een ouder met expertise ter zake. Het huidige profiel van de buddy’s ziet er momenteel als volgt uit :

  • Ouders die zelf als anderstaligen in Roeselare terecht kwamen en bijgevolg ervaringsdeskundige zijn

  • Ouders die een gemeenschappelijke taal spreken en die bijgevolg deel uitmaken van een netwerk/taalgemeenschap in Roeselare

  • Ouders uit het oudercomité die zich engageren om ALLE ouders maximaal te betrekken in het schoolgebeuren

  • Leerkracht AN die binnen haar lesopdracht ook huisbezoeken verzorgt en hierbij ook het buddyschap aanstuurt.

BS Ring streeft ernaar om vooral heel betrokken buddy’s in te schakelen. Hiervoor wordt een netwerk opgesteld dat vooral aangestuurd wordt vanuit het oudercomité. Binnen het oudercomité komen de buddy’s samen en wordt er besproken hoe er concreet hulp geboden kan worden. Dit vertrekt vanuit bijeenkomsten op school waarbij de nieuwe ouder en buddy worden uitgenodigd, daar worden de krijtlijnen uitgetekend en dienen bestaande buddy-partnerschappen als voorbeeld. Meestal volgen zeer snel huisbezoeken en concrete acties binnen de leefwereld van de nieuwkomers.

Zowel buddy als ondersteunde nieuwkomer weten heel duidelijk dat het buddyschap vrijblijvend is. Binnen het partnerschap wordt bepaald hoe ver men gaat, hoeveel men prijs geeft binnen zijn eigen grenzen van privacy. De rol van elke buddy is ook anders: dit gaat van hele praktische zaken (bijvoorbeeld: waar koop ik vuilniszakken van de stad? Wanneer en waar dien ik vuilnis buiten te zetten? …), tot heel persoonlijke zaken (bijvoorbeeld: mee begeleiden van ouders tijdens een gesprek CLB voor hun kind dat als vluchteling een trauma heeft opgelopen). 

De school ziet door de buddywerking belangrijke netwerken ontstaan die resulteren in nieuwe inschrijvingen in de school. Heel soms klikt het niet tussen de gevormde duo’s en wordt er gezocht naar nieuwe samenstellingen. Meestal ontstaan duurzame vriendschappen en moet de school maar zelden ingrijpen. De directeur blijft ten allen tijde aanspreekpunt voor zowel de buddy als voor het ondersteund gezin.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg er in eerste instantie voor dat zoveel mogelijk partijen betrokken zijn: leerkrachtenteam, ouders, leerlingen moeten goed op de hoogte zijn van het project.

  • Vrijblijvendheid is hier het sleutelwoord. Niets moet, alles kan zolang de betrokken partijen zich er kunnen in vinden. Het is ook geen vereiste om op iedere vergadering aanwezig te zijn. Wie kan bijdragen, draagt bij.

  • Zorg ervoor dat het project niet “te zwaar” wordt: iedere vorm van participatie, hoe groot of hoe klein die ook is, is PARTICIPATIE en wordt gesmaakt.

 

Contactgegevens