De ouderwerking van basisschool H. Conscience organiseert brainstormavond


De ouderwerking van basisschool H. Conscience organiseerde een brainstormavond. Op de avond zelf werd op een heleboel nieuwe ideeën gebroed. Ook werden een aantal bestaande activiteiten geëvalueerd, maar daarnaast waren er vooral veel ideeën: sommige op korte, andere op een langere termijn.


Context van de school

Basisschool H. Conscience ligt in Schaarbeek, Brussel. De school is een echte sociale mix en multicultureel, op een open, positieve manier. Een deel van de ouders is franstalig. De ouderwerking wil inspanningen leveren opdat de ouders elkaar beter leren kennen, ook als ze een andere taal of cultuur hebben.

Aanpak

Voorheen de brainstormavond bestond de ouderwerking uit een kern van een vijftal geëngageerde ouders. Zij vonden we het belangrijk om de kern te vergroten. Een brainstormavond leek hen daarvoor een goede manier, want zo zouden ze ook nieuwe ideeën krijgen.  Dankzij de brainstorm meldden een diverse groep van ouders met verschillende achtergronden (nieuw op school, migratieachtergrond, frans als moedertaal) zich aan.

“We hebben op veel verschillende manieren gecommuniceerd over de brainstormavond. Er was een bericht op de website, maar ook op onze Facebookpagina, en de GIMME-account van het oudercomité. We maakten ook een briefje voor in de boekentas en affiches voor in de schoolgangen “

Op de avond zelf werd op een heleboel nieuwe ideeën gebroed. Ook werden een aantal bestaande activiteiten geëvalueerd, maar daarnaast waren er vooral veel ideeën: sommige op korte, andere op een langere termijn. Dat ging van een theater op school, over het organiseren van een soort olympische spelen tot een wereldkeuken, waarbij we elkaars eten en cultuur leren kennen. Het eerste idee dat uitgevoerd werd is een praatavond met gezelschapsspelen voor ouders en schoolteam.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Bereid met de kerngroep van het oudercomité de avond zeker voor. Welke richting wil je uit? Maak een agenda met het verloop van de avond.

  • Bedenk zelf ook al zeker enkele ideeën, zodat sommige ouders daar ook gewoon feedback op kunnen geven.

  • Geef nieuwe ouders een welkom gevoel door een open en toegankelijke houding en sfeer. Ga bijvoorbeeld niet met de vaste kliek allemaal bij elkaar zitten.

  • Voorzie voldoende tijd om kennis te maken en voor te stellen.

  • Verzamel de e-mailadressen op de avond zelf, inclusief naam en ‘mama/papa van…’ Zo kan je ouders de volgende keer makkelijker contacteren.