Hoe vanzelfsprekend is opvoeding?

Korte inhoud

Opvoeding wordt in deze tijd vaak gezien als een krachtig tovermiddel om van je kinderen gelukkige kinderen te maken. De realiteit is echter een stuk complexer. Als ouders héb je invloed op je kinderen, daaraan twijfelt niemand. Alléén: die invloed is niet zo allesbepalend als mensen je wel eens doen geloven. Opvoeding heeft mogelijkheden, maar ook grenzen. Want: kinderen hebben een eigen temperament, leven in een maatschappij, hebben vrienden,… En: niet alle kinderen reageren op dezelfde manier op de opvoeding die jij ze aanbiedt… Wat moeten we dan met al die opvoedingsadviezen die op ons afkomen?

In een prikkelende lezing geeft de spreker inzicht in hoe kinderen zich ontwikkelen, en wat daarin de plaats is van de opvoeding die ze krijgen. Daarna gaan de deelnemers in gesprek met elkaar en is er ruimte voor vragen en discussie.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  • lezing (ongeveer 1 uur)
  • (indien gewenst) een korte pauze of de mogelijkheid tot reflectie in kleine groepjes
  • ruimte voor vragen en uitwisseling met het publiek.

De totale avond duurt 2 uur.

Dit is het vooropgesteld programma van de infoavond, op vraag  kunnen er nog wel wijzigingen worden toegepast.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders €400 + verplaatsingsonkosten (0,40 €/km) Hilde Léonard Voorzie een lokaal met computer, scherm en een beamer. 

Bij start sessie de mogelijkheid tot het  uitdelen van een powerpointpresentatie. 

Aanvragen

Minstens 4 maanden op voorhand.