Het Groot Dictee in KA Diest


De ouderwerking van KA Diest organiseert samen met de school een Groot dictee met literair café. Zowel leerlingen als externen zijn welkom.


Context van de school

Secundair ASO-onderwijs in Diest

Aanpak

De school en ouders merkten dat correct spellingsgebruik bij de leeringen achteruit gaat de laatste jaren, de wens om daaraan iets te doen leefde al een tijdje. De directie liet een aantal keren vallen dat ze een dictee wel een goed idee vond. De voorzitster van de ouderwerking pikte dit op en stelde een draaiboek op, zo is het allemaal begonnen. De ouderwerking organiseert, de directie en een aantal geëngageerde leerkrachten volgen op en/of werken mee.

Het dictee wordt elk jaar georganiseerd tijdens gedichtenweek. Elk jaar wordt geëvalueerd wat beter kan. De eerste keer merkte men dat een deel van de inschrijvingen getrainde dicteeliefhebbers waren. Het tweede jaar besliste men dan ook om in categorieën te gaan werken, in elke categorie (professional, local, leerling, team), wordt een winnaar geselecteerd.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Durf uitgeverijen en/of bedrijven aan te schrijven voor sponsoring. Het kost je niet meer moeite dan de opmaak van een mailtje.

  • Maak gebruik van sociale media! Je kan gratis mensen bereiken om promo van je activiteit te voeren. 

  • Geef een nieuwe activiteit de kans om te groeien. Zorg voor een nabespreking. Er zijn altijd wel verbeterpunten, waarmee je bij de volgende editie kan rekening houden.