Heropstart van de lessen op school

  • 29 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad van 24 april kondigde een aantal belangrijke stappen aan in de heropstart van de scholen. Scholen zullen individueel bekijken hoe ze die heropstart gaan aanpakken en alle ouders hierover tijdig informeren. We geven hieronder een antwoord op vragen die jullie misschien nu al hebben.  

Kan mijn kind naar de opvang in de school?

Wanneer jij of je partner werkt in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) of in een sector die heropstart, mag je kind naar de opvang in de school. Volgt je kind les in het buitengewoon onderwijs, een onderwijsinternaat, een MPIGO! of een IPO dan mag het ook naar de opvang. Heeft je kind het extra moeilijk thuis dan neem je best contact op met de school en/of het CLB. Ze bekijken dan samen of je kind misschien in de opvang op school terecht kan.

Wat betekent de heropstart van de scholen?

Scholen in België beginnen vanaf maandag 18 mei met een heropstart. Deze zal geleidelijk verlopen. Scholen zullen zelf voor een deel kunnen bepalen hoe en wanneer ze de heropstart organiseren. De scholen in Vlaanderen starten een pilootfase op vrijdag 15 mei. Ze kunnen dan tijdens het weekend bijsturen voor de heropstart op maandag 18 mei. De school zal je tijdig informeren of, wanneer en hoe de school van je kind heropstart.

Kunnen alle kinderen terug naar school op maandag 18 mei?

Om de veiligheid te garanderen kiest men voor een heropstart in stappen. Niet alle kinderen kunnen dus starten op 18 mei. Veel hangt ook af van de lokale context: het schoolgebouw, de leslokalen, het sanitair, het personeel enzovoort. De school van je kind zal je hierover informeren.

Wie krijgt opnieuw les op school?

Kleuters blijven tot nader order thuis.

In de lagere school mogen de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar starten. In het buitengewoon onderwijs worden maximum 3 leerjaren of leeftijdscohortes opgestart. De school bekijkt wat haalbaar is en informeert je hierover.

In het secundair onderwijs starten de laatstejaars terug op.  Concreet betekent dit 6 ASO/BSO/KSO/TSO, DBSO (enkel fase arbeidsdeelname) en leertijd, BUSO OV4 (zoals gewoon secundair onderwijs), BUSO OV3(laatste kwalificatiefase + integratiefase) en hbo5 verpleegkunde (laatste module). In een latere fase (vanaf 29 mei) komen daar mogelijks het 2de en 4de jaar bij.

Kan mijn kind terug voor volle dagen naar school en voor de hele week?

Welke en hoeveel dagen je kind naar school zal gaan, wordt door de school bekeken. De school dient immers rekening te houden met wat organisatorisch mogelijk is.  Dit zijn de richtlijnen voor de basisschool: 1ste en 2de leerjaar 4 volle dagen en 6de leerjaar 2 volle of 4 halve dagen.

Mijn kind zal niet terug starten op 18 mei. Wat nu?

Leerkrachten blijven pre-teaching verzorgen voor alle kinderen die niet deelnemen aan de heropstart op 18 mei.

Twijfel je of heb je nood aan extra informatie, neem dan contact op met de school van je kind.

Meer lezen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders