Gratis onderwijs

De toegang tot het onderwijs is gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in het basisonderwijs. 

Ook materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen zijn kosteloos. Schoolboeken, schrijfgerief, een passer, fotokopieën enz. moet de school dus voorzien. Hier vind je de lijst met kosteloze materialen.

Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar van het lager onderwijs om de eindtermen te bereiken.