Gewoon en buitengewoon onderwijs hand in hand in KA2 De Ring in Leuven

Concrete realisatie 

Atheneum De Ring heeft, als vestigingsplaats van IBSO Woudlucht, sinds 2015, OV4-Type 9 opgenomen in haar aanbod. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen les met intensieve ondersteuning, aangepast aan de zorgvragen diehun problematiek (ASS) stelt. Er is plaats voor 8 leerlingen in de klas. De klas waar de leerlingen in zitten krijgt geen aparte benaming in de school, het is gewoon één van deklassen.

Waar de andere leerlingen in hun keuze-uren kunnen kiezen voor verdiepingsuren in Latijn,....krijgen de leerlingen in OV4-T9 les in ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren leren’. Zo krijgen ze strategieën aangereikt die ze kunnen inzetten om hun beperking te compenseren. Ze leren in eerste instantie te aanvaarden dat ze anders zijn, hoe dit duidelijkte maken aan anderen, hoedaarover tecommuniceren,...

Daarnaast worden de leerlingen begeleid om studiemethodes en vaste werkstructuren onder de knie te krijgen. Aan het begin van het schooljaar is de begeleiding erg sturend. Naarmate het schooljaar vordert, worden de leerlingen zelfstandiger.

De leerlingen krijgen dezelfde lesinhoud als de andere(reguliere) klassen. De handboeken zijn grotendeels dezelfde. Aanpassen voor een erg kleine groep, is niet haalbaar en blijkt in de praktijk ook niet nodig. Daarom zal de school bekijken of ze, indien nodig, de cursussen (deels) zelf kan (her)schrijven. Toetsen en examens worden wel opgesteld met extra aandacht voor een autismevriendelijke, ondubbelzinnige en heldere vraagstelling.

De school probeert de communicatie rond de OV4-T9 klas zo open mogelijk te voeren, zonder de diagnose van de leerlingen mee te delen. De leerlingen van de reguliere klassen weten dat dit een kleine klas is omdat er leerlingen in zitten die meer nood hebben aan vaste structuur en sneller overprikkeld geraken.

Soms zijn er op de speelplaats wel eens conflicten met andere leerlingen, het ‘andere’ gedrag van de ASS-leerling zet leerlingen soms aan tot pesterijen. De leerkrachten zijn hier erg waakzaam voor en grijpen onmiddellijk in. Ze merken dat wanneer ze dan in gesprek gaan met de leerlingen en het gedrag kunnen kaderen en verklaren, dat er sneller begrip komt en dat het gemene gedrag ophoudt.

De leerlingen van OV4-T9 gaan mee op excursie met de rest van de school, al is er dan soms een gedeeltijk aangepast programma. Uiteindelijk is het de bedoeling deze leerlingen te laten integreren met de rest van de leerlingen. Dat integratieproject start vanaf het derde jaar. Vanaf het tweede jaar gaan de leerlingen al eens proef lopen in een gewone klas en volgen ze bijvoorbeeld vier weken lang wiskunde in een andere klas. Zo kunnen de leerkrachten observeren en bekijken waar de leerlingen al aan toe zijn en waar er nog noden zitten.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is (al zijn er in dezelfde regio al meerdere geïntegreerde OV4-T9 -klassen), vinden sommige leerlingen met ASS geen plaats. Zij komen dan dikwijls in het gewoon onderwijs terecht met GON-begeleiding. Deze leerlingen krijgen in de Ring wel een ESCAPE-kaart (net zoals de lln in OV4-T9), zij mogen dan tijdens de pauzes de drukke plaatsen verlaten zoals speelplaats en refter om ze op een stillere plek door te brengen.

De OV4-T9 -klassen zijn een verrijking voor de school. De leerkrachten leren er enorm veel van en geven dat ook door aan hun collega’s. Er werd bijvoorbeeld informatie verspreid over hoe je autismevriendelijke examens kunt opstellen. Andere leerkrachten nemen dat over en passen dat toe op hun eigen examens, dat is positief voor alle leerlingen. Een win - win voor iedereen, vinden ze in Atheneum de Ring.

Door de samenwerking met IBSO Woudlucht, wordt er een boel expertise rond ASS en andere leerstoornissen binnen gebracht in de school.

De band met de ouders van leerlingen in OV4-T9 is intens. De ouders hebben vaak ook al een heel traject met hun kind afgelegd. Ze zijn erg betrokken en weten veel over de kinderen. Er is voortdurend overleg tussen de school en de ouders, over de kleinste dingen, zodat snel bijgestuurd of ergens op ingespeeld kan worden.

Geschiedenis en verloop

Vanuit de KU Leuven waren ze op zoek naar scholen die iets konden bieden voor de specifieke doelgroep van ASS-leerlingen met een normale begaafdheid. Atheneum De Ring in Leuven was geïnteresseerd in die piste. In samenwerking met IBSO Woudlucht(buitengewoon onderwijs) werd in september 2015 gestart met een eerste klas Type 9 in de A-stroom. TerBeuke, de tweede vestiging van IBSO Woudlucht biedt OV4-T9 aan in de A én in de B - stroom

Context van de school

Atheneum De Ring is een stadsschool in het centrum van Leuven. De school kent een divers publiek en biedt ASO - richtingen aan zowel in traditioneel als in methode - onderwijs.
 

Contactgegevens      

KA2 De Ring

Directeur Catherine Vanaise

016/27.03.90

info@ka2ring.be

Tiensevest 62

3000 Leuven