Freinetschool Triangel bouwt een muur tegen pesten

Concrete realisatie

De leerlingen, ouders en schoolteam bouwden een muur tegen pesten. Alle leerlingen beschilderden een witte tegel met een boodschap, een tekening, … over pesten. Tegelijkertijd met het maken van deze tegels werd er tijdens het klasgebeuren heel wat aandacht besteed aan pesten. Zodat de leerlingen gemakkelijker inhoud konden geven aan hun boodschap en dat ze ook leerden omgaan met pestgedrag wanneer het zich zou voordoen. De tegels werden verzameld op de opendeurdag waar de leerlingen tijd kregen om hun tegel van tekst en uitleg te voorzien voor alle aanwezige ouders. Nadien werden de tegels op een houten wand geplaatst voor de schoolpoort. Zichtbaar voor de hele omgeving.

Het schooljaar daarop maakte een papa van twee leerlingen een CD-boekje ‘zingen tegen pesten’. Dit werd voorgesteld aan de leerlingen en ouder van de school om pesten actueel te houden. Tegelijkertijd werd één van de tegels verkozen als blikvanger om voor de schoolpoort te hangen. Deze prent werd ook tot een badge omgevormd die de leerlingen bij het begin van het schooljaar kregen.

Context van de school

Freinetschool Triangel is een dorpsschool in Booischot, deelgemeente van Heist-op-den-Berg. De school telt 206 leerlingen waarvan de samenstelling een afspiegeling vormt van de buurt. Daarenboven is Triangel een freinetschool die de gekende uitgangspunten van het freinetonderwijs volgt, maar daarnaast toch ook haar eigen accenten legt. Lees meer over Freinet inFreinetschool Triangel Booischot. 

Geschiedenis en verloop

Enkele ouders maakten melding van pesten op school. We riepen alle ouders die interesse hadden om hier samen over na te denken bij elkaar. Op deze bijeenkomst probeerden we het probleem zo veel mogelijk in kaart te brengen en oplossingen te bedenken. Omdat pesten zich vooral afspeelt op het niveau van de leerlingen werden ook de klasraden en de praatraden betrokken. De ouders werden verder via de deelgroepen en een openschoolraad betrokken. 

Klasraad en praatraad (leerlingen): Op het niveau van de leerlingen is er een klasraad, die handelt over alles wat er in een klas gebeurt en eenmaal per week plaatsvindt. Daarnaast kan alles wat aan bod komt in een klasraad en betrekking heeft op de gehele school, ook besproken worden op een praatraad (tweewekelijks).  

Deelgroep (ouders): Drie of viermaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor de deelgroep van de klas van hun kind(eren). De leerkracht geeft hier meer informatie over de klaswerking, maar ouders kunnen hier ook terecht met vragen en opmerkingen.

Openschoolraad (ouders): Een openschoolraad is dan weer vergelijkbaar met de praatraad voor de leerlingen. Dit overlegorgaan binnen de school brengt alle ouders, leerkrachten en personeel samen om te praten over de schoolorganisatie. Deze staat naast de ‘gewone’ schoolraad zoals elke school er eentje heeft. Onderwerpen voor de openschoolraad worden aangebracht via de deelgroepen.

 

Neen tegen pesten

 

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Wil je de ouders betrekken bij een bepaald thema zoals pesten? Dan kan je de manier van aanpakken niet loskoppelen van hoe je als school ouderparticipatie invult.

Wanneer een ouder of een leerling iets wil aankaarten, luister dan aandachtig. Op het moment dat je leerlingen en ouders ernstig neemt, dan zijn ze snel bereid om mee te zoeken naar mogelijke oplossingen. 

Contactgegevens

Freinetschool Triangel

Kleine Steenweg 33

2221 Booischot

Coördinator: de heer Patrick Leunens

015/22.16.30

info@freinetschool-triangel.be

http://www.freinetschool-triangel.be/home