Freinetschool Triangel bouwt een muur tegen pesten


De leerlingen, ouders en schoolteam bouwden een muur tegen pesten.


Context van de school

Freinetschool Triangel is een dorpsschool in Booischot, deelgemeente van Heist-op-den-Berg. De school telt 206 leerlingen waarvan de samenstelling een afspiegeling vormt van de buurt. Daarenboven is Triangel een freinetschool die de gekende uitgangspunten van het freinetonderwijs volgt, maar daarnaast toch ook haar eigen accenten legt. Lees meer over Freinet inFreinetschool Triangel Booischot. 

Aanpak

Alle leerlingen beschilderden een witte tegel met een boodschap, een tekening, … over pesten. Tegelijkertijd met het maken van deze tegels werd er tijdens het klasgebeuren heel wat aandacht besteed aan pesten. Zodat de leerlingen gemakkelijker inhoud konden geven aan hun boodschap en dat ze ook leerden omgaan met pestgedrag wanneer het zich zou voordoen. De tegels werden verzameld op de opendeurdag waar de leerlingen tijd kregen om hun tegel van tekst en uitleg te voorzien voor alle aanwezige ouders. Nadien werden de tegels op een houten wand geplaatst voor de schoolpoort. Zichtbaar voor de hele omgeving.

Het schooljaar daarop werd één van de tegels verkozen als blikvanger om voor de schoolpoort te hangen. Deze prent werd ook tot een badge omgevormd die de leerlingen bij het begin van het schooljaar kregen.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Wil je de ouders betrekken bij een bepaald thema zoals pesten? Dan kan je de manier van aanpakken niet loskoppelen van hoe je als school ouderparticipatie invult.

  • Wanneer een ouder of een leerling iets wil aankaarten, luister dan aandachtig. Op het moment dat je leerlingen en ouders ernstig neemt, dan zijn ze snel bereid om mee te zoeken naar mogelijke oplossingen.