Freinetschool De Pit kiest resoluut voor geen huiswerk

Concrete realisatie 

Freinetschool De Pit koos van bij de start om geen huiswerk te geven aan haar leerlingen en voorziet dus ook geen oefeningen of werkblaadjes om mee naar huis te nemen. Het leerproces moet plaatsvinden in de klas. Als school leer je uit huiswerk weinig over het kunnen van de leerlingen. De leerkracht heeft geen zicht op hoe het huiswerk tot stand komt. Zo kan een leerling de leerstof wel onder de knie hebben maar door tijdsgebrek kan hij of zij een oefening snel gemaakt hebben en vol fouten laten staan. Of een leerling die net veel moeilijkheden heeft met een bepaald onderdeel, maar waar mama of papa samen het huiswerk gemaakt heeft met de leerling. In beide gevallen zie je de vaardigheden van de leerling niet. Huiswerk biedt op deze manier dus geen meerwaarde in de procesevaluatie.

Soms heeft een leerling moeilijkheden en komt het leerproces niet helemaal tot stand zoals verwacht, dan gaat het schoolteam in gesprek met de ouders en kunnen er, in samenspraak, wel oefeningen op maat mee naar huis gegeven worden. De bedoeling is echter om te remediëren en dit dus niet te lang te laten lopen. Eenmaal de leerling de leerstof beet heeft, wordt dit ook afgebouwd.

Geschiedenis en verloop               

In het begin voorzag de school niets. Sommige ouders bleven echter aandringen om toch werkblaadjes en dergelijke mee te geven. Zij willen thuis graag aan de slag met hun kind, maar weten niet waar ze geschikte oefeningen kunnen vinden. De school voorziet daarom werkblaadjes en andere materialen op Smartschool voor alle kinderen. Maar er is geen verplichting om daarmee aan de slag te gaan. Ook vinden alle ouders een onthoudboekje (met alle leerstof van dat jaar) op de klasblog.

Om te beantwoorden aan de bezorgdheden van deze ouders werd een hoofdstuk rond huiswerk in de Pitgids opgenomen. Daar lezen ouders over het belang dat de school hecht aan automatisatie, voldoende individuele leestijd en worden enkele ideeën gegeven hoe je deze zaken kan bereiken.
Elke nieuwe ouder die op inschrijvingsgesprek komt, wordt gevraag om de Pitgids eerst even door te nemen. Op deze manier weten ouders waar de school voor staat.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Begin eerst en vooral met in dialoog te gaan met je team en communiceer met je ouders.

Daarna is het kwestie van gewoon te doen. Daar draait het om. Teveel plannen op lange termijn betekent in praktijk toch dat alles in de laatste maand gebeurt. Dus je kan beter meteen aan de slag gaan.

Contactgegevens

Freinetschool De Pit

Overstraat 37

3290 Diest

013/31 16 87

Coördinator: Ewoud Huls

coordinator@freinetschooldepit.be