Europaschool Genk werkt samen met lokale partners om ouders te versterken


Europaschool Genk werkt samen met verschillende lokale organisaties om ouders te versterken in hun rol bij opvoeding en onderwijs.  


Aanpak

Een eerste partner is het Centrum Basiseducatie LiMiNo waarmee de school twee trajecten (taallokaal en gezinsleren) lopen heeft.

Tijdens taallokaal gaat een ervaren NT2 lesgeefster aan de slag met de communicatie van de school bijvoorbeeld de agenda, hoe een inschrijfstrook invullen, leren vragen stellen aan de leerkracht, een interview met de directeur… De ouders worden getraind op specifieke vaardigheden die nodig zijn in de interactie met de school. Gezinsleren focust op de interactie tussen ouder en kind. Ouders krijgen eerst 2 uurtjes theorie en gaan nadien een uurtje met hun kleuter aan de slag.  

De opvoedingswinkel en Kind & Taal vzw verzorgen samen 'Instapje', waar ouders meegenomen worden in de thema’s die in de lessen van hun kind aan bod komen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld knutselmateriaal mee naar huis waar ze samen met hun kind kunnen oefenen op wat later ook in de les aan bod zal komen. 

Op voorstel van het Centrum Basiseducatie startten ze een drietal jaar geleden ook met een gezinsleren. Tien voormiddagen komen de mama’s met een kind in de derde kleuterklas naar school om aan de slag te gaan rond opvoedingsondersteuning. In het laatste deel van de les komen de kleuters erbij zodat de mama’s de theorie meteen in praktijk kunnen omzetten.