Erasmusatheneum Deinze organiseert rondetafelgesprekken met ouders

Concrete realisatie

Het meedenken van ouders is op Erasmusatheneum Deinze sterk uitgebouwd: op een constructieve, doordachte en consequente manier worden ouders bevraagd over allerlei thema’s die voor hen relevant en interessant zijn. Men doet dit onder de vorm van rondetafelgesprekken waar zowel ouders als schoolteam en leerlingen samen nadenken over een aantal thema’s.

Eerst denkt een groepje ouders samen met het schoolteam na over welk thema interessant is om te behandelen in een rondetafelgesprek. Daarna wordt er ’s avonds een rondetafelgesprek georganiseerd door de school waarop alle ouders uitgenodigd zijn. Men laat eerst een expert rond het thema aan het woord. Op die manier hebben ouders wat informatie over het onderwerp gekregen, wat hen zeker inspiratie geeft voor het verdere verloop van de avond. Na de expert volgen de reflecties. Aan de ronde tafels wisselen ouders, leerkrachten en soms leerlingen gedachten uit over het thema; wat vinden ze ervan, wat is de rol van de ouders hierin, hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen en samenwerken enz. De avond wordt laagdrempelig gehouden met een drankje voor iedereen en wat informele babbels.

Op basis van alle ideeën die de ouders aanbrachten op de rondetafelgesprekken worden besluiten geformuleerd. Voor sommige onderwerpen worden de besluiten in een charter gegoten waarin de onderlinge afspraken tussen de ouders en de school met betrekking tot dat thema vervat zitten.

Evaluatie

De rondetafelgesprekken zijn zeer interessant voor de school om een zicht te krijgen op wat er leeft bij ouders. Ze vragen wel wat organisatie maar als school zijn ze erg verrijkend. De school houdt ook veel rekening met de suggesties en opmerkingen van de ouders om de schoolwerking constant te blijven optimaliseren. De school start in schooljaar 2015-2016 met een eerste graad Freinetonderwijs parallel aan het klassieke onderwijs. Zowel ouder- als leerlingenparticipatie draagt het Erasmusatheneum Deinze hoog in het vaandel!

Contactgegevens

Erasmusatheneum Deinze

Volhardingslaan 11 - Peter Benoitlaan 10

9800 Deinze

Tel. 09/381.56.00

ka.deinze@g-o.be - ms.deinze@g-o.be

www.erasmusatheneum.be