Een kerststand op het oudercontact voor en door ouders in Basisschool Engelmanshoven


Het oudercomité van Basisschool Engelmanshoven had tijdens het oudercontact voor de kerstvakantie een ‘kerststand’, samen met de kleuterjuffen. Je kon er iets drinken en eten (winterbarbecue) én natuurlijk een gezellig praatje slaan. De kerstman kwam ook langs, dus ouders konden hun kinderen bij de vriendelijke man achterlaten.


Context van de school

Basisschool Engelmanshoven-Gelinden is een echte buurtschool, maar wel eentje met een aparte kleuter- en lagere afdeling. De fysieke afstand tussen de twee afdelingen is niet altijd makkelijk, maar het team en de ouders doen wel hun best om dit te overbruggen.

Aanpak

De kleuterjuffen besloten in 2011 om te starten met een stand op het oudercontact in de afdeling van de lagere school. Zo konden ze de banden tussen de twee afdelingen aanhalen. Vanaf 2015 besloot het oudercomité om dit initiatief mee te ondersteunen en bemanden ze mee de drankstand. Ze introduceerden ook een barbecue en een winkeltje waar kunstwerken van de kleuters verkocht werden. Hun extra impuls maakte er een echt evenement van: er werd ook geflyerd om de kerststand aan te kondigen en ook de buurt werd uitgenodigd.

Het oudercontact ging door op een woensdagnamiddag en de stand staat aan de ingang van de school. Iedereen passeert er dus. Van 15u tot 21u30 (=de oudercontacturen) konden ouders langskomen voor een babbel, maar ook de mensen uit de buurt kwamen langs.

De voorzitter is erg tevreden over het evenement: bijna alle ouders die naar het oudercontact kwamen bleven even hangen bij de stand. Ook het feit dat er animatie is voor de kinderen door de kerstman is een leuke bonus. Op de dag zelf was de juf van het derde leerjaar ziek, maar zelfs van deze klas kwamen er ouders langs om toch eens ‘goeiedag te zeggen’. De aanwezigheid van de juffen was ook een voordeel, omdat de ouders zo steeds een bekend gezicht zagen. Tot slot zorgde de kerststand er ook voor dat het oudercomité meer bekend staat als een vereniging waar ouders echt plezier maken. Dat leverde op de eerstvolgende vergadering ook een nieuw lid op.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Maak mensen op voorhand warm voor het feit dat je op het oudercontact staat. Wij hebben geflyerd en online gecommuniceerd.
  • Werk samen met (een deel van) het lerarenteam. Daardoor kan je het werk verdelen. De opbrengst konden de kleuterjuffen achteraf ook gebruiken voor hun klaswerking.
  • Wees niet bang om ergens mee te beginnen. Heb vertrouwen in je activiteit en probeer het gewoon.