De schoolraad van KA Deurne maakt een jaarplanning voor haar agenda

Concrete realisatie

Voor schoolraadleden is het niet altijd gemakkelijk om te weten wat er geagendeerd kan of moet worden. In het Koninklijk Atheneum van Deurne hebben ze dat opgelost door een jaarplanning te maken op basis van de bevoegdheden van de schoolraad. De bevoegdheden van de schoolraad staan in het bijzonder decreet of kan je nalezen in De rode draad door de schoolraad. De voorzitter en de directeur zorgen ervoor dat elk van die bevoegdheden minstens één keer per schooljaar ter sprake komt op de schoolraad.

Context van de school

Koninklijk Atheneum Deurne is een secundaire school met een gemengd publiek en de school beschikt over een actieve ouderraad, leerlingenraad en pedagogische raad.

Evaluatie

Directeur Dirk Boeye getuigt: “Het geeft de schoolraad een duidelijke houvast en structuur. De leden weten ook op voorhand wat er op de agenda komt. Al zie ik dat ook wel als een werkpunt: soms zouden de voorbereidende documenten nog vroeger opgestuurd kunnen worden, zodat de leden hun advies beter kunnen voorbereiden. Ook gaan we vanaf nu de vergaderverslagen van de oudervereniging, leerlingenraad en pedagogische raad voor elkaar beschikbaar maken. Ik vind het belangrijk dat iedereen echt zijn mening kan geven, zodat de schoolraad een meerwaarde heeft. Anders bestaat het gevaar dat de schoolraad een praatclubje wordt.”

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Maak de jaarplanning samen met de directie. Deze weet het best welk thema op welk moment relevant is. 
  • Beperk je niet tot de jaarplanning: op een vergadering kunnen ook steeds nog andere punten aan bod komen.
  • Maak van de schoolraad een overlegorgaan waar elke geleding (ouders, leerlingen, personeel) kan afstemmen met de anderen.
  • Laat je inspireren door de planning van KA Deurne, waarschijnlijk zijn er veel gelijkenissen!

Contactgegevens

Dirk Boeye

Directeur

GO! atheneum Deurne

Frank Craeybeckxlaan 22  2100 Deurne

tel +32 3 328 18 40

directie.kadeurne@antigon.be 

www.kadeurne.be