De bijdrageregeling

Een school voor secundair onderwijs mag een bijdrage vragen voor:

  • Didactisch materiaal: boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen ...
  • Bepaalde activiteiten: theaterbezoek, meerdaagse uitstappen ...
  • Diensten en producten: maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus ...

Er bestaan wel afspraken: de school moet een bijdrageregeling uitwerken

  • De kostprijs van materialen, activiteiten en producten moet in verhouding staan tot wat de school aanbiedt. Zo mag de school drankjes aanbieden, maar wel tegen een redelijke prijs (met een kleine winstmarge).
  • In de bijdrageregeling staan de afwijkingen die de school kan toestaan, zoals een regeling voor minder begoede ouders.
  • In de bijdrageregeling staat ook vermeld ook hoe de bijdragen bij de ouders worden opgevraagd: een maandelijkse factuur, om de 3 maanden ...  De school  beslist hoe.
  • Nieuw vanaf 1 september 2019: in de bijdrageregeling - en op elke factuur - moet je school vermelden dat gespreide betaling mogelijk is + een contactpersoon voor als ouders en leerlingen een gespreide betaling willen.

De bijdrageregeling is een onderdeel van of een bijlage bij het schoolreglement. Bij inschrijving moet je het schoolreglement ondertekenen en kan je dus de te verwachten bijdragen inschatten.

De school moet de bijdrageregeling bespreken in de schoolraad. In de schoolraad zetelen ouders.

Bij betaalmoeilijkheden kunnen ouders vragen naar een individueel afbetalingsplan. Soms zijn er ook solidariteitsfondsen van de school of andere initiatieven zoals kansenpassen. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag geintegreerd in het groeipakket en ook via het groeipakket uitbetaald.

 Bij vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij de contactpersoon op school of bij de oudervertegenwoordiger in de schoolraad. Als je geen oplossing vindt binnen de school, kan je de vraag stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.