Conversatietafels bieden anderstalige ouders oefenkansen Nederlands in BS De Kleine Geuzen


Basisschool De Kleine Geuzen organiseert in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel conversatietafels. Twee ouders leiden samen met de zorgcoördinator een conversatietafel. Anderstalige ouders die al een beetje Nederlands kennen, krijgen hier de kans om samen Nederlands te oefenen.


Context van de school 

Basisschool De Kleine Geuzen is een nieuw opgerichte basisschool sinds september 2012. De meerderheid van de leerlingen (50 %) woont in Jette. Een aantal leerlingen komen uit een gezin waar minstens 1 van de ouders Nederlands spreekt. Daarnaast zijn er ook heel wat gezinnen waar thuis enkel Frans wordt gesproken en enkele gezinnen waar de thuistaal niet Nederlands of Frans is. De school is gevestigd in een groene omgeving, net naast het Koning Boudewijnpark.

Aanpak

Via een flyer waren een aantal leerkrachten op de hoogte van het aanbod van het Huis van het Nederlands Brussel en nam de directeur contact op. Tijdens een pedagogische studiedag voor het volledige kleuterteam, schetsten enkele medewerkers van het Huis de bedoeling en de opzet van een conversatietafel. Het doel om het gebruik van Nederlands te stimuleren door ouders op een gezellige manier met elkaar in contact te brengen, sloot naadloos aan bij wat de school zocht. Het schoolteam was overtuigd, de volgende stap was het zoeken van ouders die wensten deel te nemen.

De school zette al haar communicatiekanalen in voor de werving van zowel de deelnemende ouders als de ouders die de tafel mee begeleiden: flyers, bord aan de schoolpoort, nieuwsbrief, persoonlijk aanspreken… Bij de communicatie was het belangrijk om ouders te overtuigen dat dit geen lessen Nederlands waren, want dat bleek in het begin een misverstand te zijn.

De ouders en zorgcoördinator, die samen de tafels verzorgen, werden vooraf en tijdens steeds ondersteund door de medewerkers van het Huis van het Nederlands Brussel. De medewerkers woonden steeds de conversatietafels bij en gaven tips over heldere communicatie, transparante woorden… Tegelijkertijd konden zij de gang van het gesprek mee bewaken.

De ouders werden bevraagd over de momenten die hen het beste zouden passen om te kunnen deelnemen. Zo werd een conversatietafel steeds georganiseerd aansluitend op de momenten dat de ouders hun kinderen naar school brengen of oppikken. 

De thema’s van de tafels werden gekozen door zowel de deelnemende ouders als degene die begeleidden en de zorgcoördinator. Ook de materialen die gebruikt werden om een thema in te leiden waren zeer divers: een artikel uit Bruzz, de voedingsdriehoek bij het thema gezonde voeding... Soms aangeleverd door het Huis, soms door de groep zelf. De doelstelling, om mensen over de drempel te halen om Nederlands te durven spreken en tegelijkertijd andere ouders te ontmoeten, wordt door de conversatietafels zeker bereikt. 

Tips voor wie aan de slag wil

  • Betrek zeker het Huis van het Nederlands bij de opstart van conversatietafels. Zij hebben heel wat expertise in huis. Zij geven je de do's and don'ts voor een geslaagde conversatiegroep mee. In een vorming leren zij de begeleiders hoe ze een gesprek stimuleren en gaande houden. De eerste conversatietafels worden samen voorbereid, georganiseerd en geëvalueerd zodat je als school nadien een goede basis hebt om het project zelf verder te zetten.

  • Maak gebruik van verschillende communicatiekanalen om ouders warm te maken voor het project. Ouders  persoonlijk aanspreken neemt al heel wat drempelvrees weg.

  • Organiseer de conversatietafels best aansluitend op de momenten dat de ouders hun kinderen naar school brengen of oppikken.

  • Zorg ervoor dat alle ouders weten waar en wanneer de conversatietafel plaatsvindt: via affiches, flyers, website. Aan de schoolpoort kan je een bord plaatsen met dag, uur en plaats van de conversatietafel.

  • Organiseer de conversatietafels in een gezellige ruimte bij een tasje koffie zodat ouders dit niet ervaren als lessen Nederlands.

  • Zorg voor een gemoedelijke sfeer waar de focus ligt op het gezellig samen zijn, samen Nederlands praten over alledaagse onderwerpen zoals de actualiteit, activiteiten op school, gezonde voeding…