Campus Impuls, Reynaertschool, Oostakker start een ouderwerking op vraag van haar ouders


Op vraag van de ouders werd op de Reynaertschool (campus Impuls) een ouderwerking opgestart. Een groepje geëngageerde ouders in samenwerking met enkele leerkrachten bedachten enkele activiteiten om van start te gaan.


Context van de school

Campus Impuls in Oostakker is een secundaire school met een aanbod in OV4, Type 9.

Aanpak

Een aantal ouders in de school klopte aan bij de directie, zij waren vragende partij voor een opstart van een ouderwerking. De school was op dat moment nog erg jong, ze bestond amper een jaar en de directie wou wel starten met een ouderwerking maar ze in eerste instantie zelf in de hand houden en bekijken hoe dit verliep.

De ouderwerking werd samengesteld uit een mix van ouders en leerkrachten die de volgende activiteiten realiseerden:

  • Babbelavonden: de ouderwerking brengt thema’s of stellingen naar voren rond een bepaald onderwerp. De babbelavonden komen tegemoet aan de behoefte van veel ouders om contact te maken met andere ouders en ervaringen uit te wisselen.

  • Er wordt ook jaarlijks een inhoudelijke avond georganiseerd: er werd bijvoorbeeld een organisatie aangetrokken die een autismebelevingscircuit opstelde.

  • Tenslotte zorgt de ouderwerking jaarlijks voor 1 extra inkomst, bijvoorbeeld een ouderbar op de opendeurdag.

De communicatie over de ouderwerking naar de ouders verloopt op verschillende momenten en via diverse kanalen. Elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt er een algemene brief met info over de ouderwerking meegegeven. Op de opendeurdag is er een standje, bemand met leden van de ouderwerking, om uitleg te geven aan de ouders. Aan de school staat een schoolbord, bedoeld voor informatie over de ouderwerking. Er worden ouderbrieven meegegeven met de leerlingen over de activiteiten en de ouderwerking. Tussentijds worden ook formulieren meegegeven aan de ouders zodat zij zelf hun suggesties kunnen maken. Er is ook een luikje ouders op de website met informatie over de ouderwerking, werking en visie.

Ouders blijken erg gevoelig te zijn (in positieve zin) voor het feit dat de ouderwerking er niet enkel is om extra inkomsten te werven, maar dat ze ook een meerwaarde betekent.