Campus Impuls, Reynaertschool, Oostakker start een ouderwerking op vraag van haar ouders

School

Campus Impuls in Oostakker is een secundaire school met een aanbod in OV4.

Ouderwerking

Een aantal ouders in de school klopte aan bij de directie, zij waren vragende partij voor een opstart van een ouderwerking.

De school was op dat moment nog erg jong, ze bestond amper een jaar en de directie wou wel starten met een ouderwerking maar ze in eerste instantie zelf in de hand houden en bekijken hoe dit verliep.

De ouderwerking werd samengesteld uit een mix van ouders en leerkrachten die de activiteiten realiseren. Ze komen samen volgens een vaste vergaderstructuur.

Activiteiten van de ouderwerking

  • Babbelavonden: de ouderwerking brengt thema’s of stellingen naar voren rond een bepaald onderwerp. De babbelavonden komen tegemoet aan de behoefte van veel ouders om contact te maken met andere ouders en ervaringen uit te wisselen.
  • Er wordt ook jaarlijks een inhoudelijke avond georganiseerd: er werd bijvoorbeeld een organisatie aangetrokken die een autismebelevingscircuit opstelde.
  • Tenslotte zorgt de ouderwerking jaarlijks voor 1 extra inkomst, bijvoorbeeld een ouderbar op de opendeurdag.

Communicatie

  • De communicatie over de ouderwerking naar de ouders verloopt als volgt:
  • Elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt er een algemene brief met info over de ouderwerking meegegeven
  • Op de opendeurdag is er een standje, bemand met leden van de ouderwerking, om uitleg te geven aan de ouders
  • Aan de school staat een schoolbord, bedoeld voor informatie over de ouderwerking
  • Er worden ouderbrieven meegegeven met de leerlingen over de activiteiten en de ouderwerking
  • Tussentijds worden ook formulieren meegegeven aan de ouders zodat zij zelf hun suggesties kunnen maken.
  • Er is een luikje ouders op de website met informatie over de ouderwerking; werking en visie.

Evaluatie

Na elke activiteit reflecteert de ouderwerking en communiceert daarover naar alle ouders van de school.

Ouders blijken erg gevoelig te zijn (in positieve zin) voor het feit dat de ouderwerking er niet enkel is om extra inkomsten te werven, maar dat ze ook een meerwaarde betekent. Door de inhoudelijke en babbelavonden worden hen kennis en oplossingen die ze nodig hebben aangedragen. Omdat alle ouders kinderen hebben met eenzelfde aandoening, is het gemakkelijker om thema’s erg specifiek te maken.

De ouders betrekken van leerlingen van de eerste graad gaat vlot en gemakkelijk; ouders bieden zich spontaan aan.  De interesse zakt wel wat naarmate de kinderen ouder zijn maar misschien verandert dit bij de ouders die vanaf het eerste jaar erbij kwamen.

Contact

Wil je graag deze school contacteren ivm hun ouderwerking? 
Contacteer de directeur marijke.eeckhout@pantarhei.be of algemeen coördinator vanessa.reygaert@pantarhei.be