Buitengewone ouders

In het buitengewoon onderwijs loopt het vol van buitengewone, betrokken ouders. Het is niet altijd even gemakkelijk voor scholen om die betrokkenheid ook echt binnen de schoolmuren te krijgen. Op andere scholen loopt het dan weer als een trein. Wat is er nu buitengewoon aan ouderbetrokkenheid in het buitengewoon onderwijs? Dat wekte onze nieuwsgierigheid. Door ontmoetingen met ouders en directies begonnen we ons een idee teBuitengewone ouders vormen hoe ouderbetrokkenheid in zijn werk gaat in het buitengewoon onderwijs. We ontdekten wat de drempels waren en wat de noden van ouders en directies. We verzamelden de succesfactoren en een aantal goede praktijkvoorbeelden die illustreren onder welke vormen betrokkenheid in scholen werkt.

Het resultaat van onze zoektocht is het boekje ‘Buitengewone ouders’, hierin geven we een overzicht op wat er leeft, gestoffeerd met inspirerende praktijkvoorbeelden en een heleboel tips om mee aan de slag te gaan.

Mail je naam en adres naar onze contactpersoon en we bezorgen je een exemplaar.