BS Pee en Nel werkt rond taal met verteltassen en een speel-o-theek


In Basisschool Pee en Nel kunnen ouders educatieve spelletjes of een verteltas ontlenen. Zo kunnen ze de taalvaardigheid van hun kind verhogen. Elke ouder of kind kan een verteltas aanvragen, maar soms neemt de school ook zelf initiatief voor het ontlenen. Ouders krijgen indien gewenst ook extra uitleg over hoe ze juist aan de slag kunnen met de spelletjes of boeken.


Context van de school

Pee en Nel is een echte stadsschool en trekt ook publiek uit de buurt aan. Ongeveer 75 procent van de leerlingen voldoet aan één of meer SES-indicator (de vroegere GOK-leerlingen). Veel leerlingen hebben een andere thuistaal dan het Nederlands. De school zet erg in op taal en talenten.

Aanpak

De school wilde leerlingen de kans geven om ook in de thuisomgeving extra taalstimuli te krijgen. Hiervoor was het belangrijk om ook de ouders mee te krijgen. Daarom startte de school met verteltassen. Wat begon met één leerkracht en één verteltas is op vier jaar uitgegroeid tot een echte uitleendienst voor zowel verteltassen als educatieve spelletjes. Geleidelijk aan sprongen steeds meer leerkrachten op de kar en de directie maakte ook uren vrij voor het organisatorische aspect van het ontlenen. Nieuwe verteltassen en spelen konden ook gefinancierd worden door prijzen of subsidies die de school kreeg.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Lanceer het project geleidelijk aan. Wij zijn gestart met één verteltas, drie jaar later zitten we al aan 25 à 30.

  • Zorg dat de leerkrachten willen meestappen in dit verhaal. Dit kan gefaseerd verlopen.

  • Een speel-o-theek en verteltassen kosten geld. Voorzie hier dus budget voor, ook om bijvoorbeeld kleurpotloden te vervangen.

  • Voorzie indien mogelijk je lestijdenpakket voor leerkrachten ook een aantal uren vrijstelling voor de opvolging van het uitlenen.

Contactgegevens