BS Het Kompas Genk organiseert een infoavond voor allochtone ouders rond een succesvolle schoolloopbaan

Concrete realisatie

De school organiseerde een infoavond rond succesvolle schoolloopbanen. Op de infoavond kwamen jongeren uit de eigen omgeving van de leerlingen en ouders aan het woord die afgestudeerd zijn in het hoger onderwijs. Bovendien hadden die studenten dezelfde afkomst als veel ouders en leerlingen op de school.

Eerst stelden de deelnemers zich voor. Er was een gekende politicus, maar ook nog studerende jongeren uit de wijk. Zij vertelden over hun problemen, mislukkingen en successen. Nadien was er interactie via een panelgesprek. Er was een hoge opkomst van de ouders omdat ze wel iemand kenden. Ook de leerkrachten van de school van Italiaanse en Turkse afkomst kwamen aan het woord. Elke aanwezige vond het een zeer positieve ervaring en de meeste ouders van jonge kinderen gingen na lange nagesprekken gesterkt naar huis.

Context van de school

BS GO! Het Kompas is gelegen in Genk. De school telt 198 leerlingen. De school is gelegen in een stad. Op school is er een ouderwerking en een schoolraad.

Geschiedenis en verloop

De eerste aanleiding was een krantenartikel met een succesverhaal van een Turkse jongen. Dit artikel kreeg de directrice van een leerkracht die dacht dat dit ook wel eens een goed initiatief kon zijn om de ouders van de school succesverhalen uit hun onmiddellijke omgeving te laten horen. Vermits die leerkracht ook deel uitmaakte van het “oudercomité” kwam dit voorstel op een vergadering ter sprake. Het oudercomité had ook contacten met stadsdiensten en allen samen namen ze de organisatie verder op.

Zowel het oudercomité, de leerkrachten als de directie vonden dat er nood was om positieve allochtone afgestudeerden aan het woord te laten, om hun ervaringen te delen. Op die manier konden de ouders van de school zich versterkt voelen in hun eigen kunnen en dat van hun kinderen.

Dit was een initiatief in samenwerking met het CLB, Stad Genk (integratiedienst en Cel Educatieve Projecten), de ouderraad en schoolteam

Evaluatie

Alles nam meer tijd in beslag dan op voorhand ingecalculeerd, het was een hele organisatie.  

Het plan is om zo’n informatieavond om de 5 jaar te organiseren (dan zijn er genoeg nieuwe ouders).

Onze ouders voelden/zagen/ondervonden dat hun kinderen wel degelijk kans maken op de arbeidsmarkt. Dat ze zelf konden helpen door eenvoudige afspraken; vb. rustige leerruimte creëren, hun kinderen opvolgen, naar ouderavonden gaan, deelnemen aan schoolse activiteiten maar vooral door interesse te vertonen voor schoolse vorderingen/acties.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Het is belangrijk dat de moderator/panelleider zelf goed op de hoogte is van de problematiek, de deelnemers kent en dan ook gerichter vraagt/informeert
  • Maak goede afspraken met de sprekers
  • Het verhaal van de eigen leerkrachten droeg ook bij tot het succes

Contactgegevens

BS GO! Het Kompas
Zonhoverweg 67
3600 Genk