BS De Spiegel Leest plukt al 15 jaar de vruchten van haar huiswerkbeleid


Een 15-tal jaar geleden besliste het schoolteam dat het tijd was om hun visie rond huiswerk op papier te zetten zodat het team hier op 1 lijn kon staan. De wens was een schoolvisie op huiswerk met ouders als partner. Een huiswerkbeleid op papier maakt het gemakkelijker om eenduidig en transparant te communiceren naar ouders.  


Context van de school

Basisschool De Spiegel is een kleine, familiale school waar iedereen iedereen kent.

Aanpak

De insteek van het huiswerkbeleid van basisschool De Spiegel was duidelijk. Met het team werd besloten dat de school pro huiswerk is. Huiswerk biedt leerlingen de mogelijkheid om een werkattitude te ontwikkelen die zeker in het middelbaar maar ook later nog van pas zal komen. Daarnaast is het schoolteam er van overtuigd dat huiswerk een brug vormt tussen ouders en school. Het geeft de ouders de kans om te zien waar hun kind mee bezig is.
Als school vinden ze dan het dan ook hun plicht ouders te ondersteunen om deze samenwerking mogelijk te maken.

In eerste instantie vragen ze belangstelling te tonen voor wat er gebeurt in school door bijvoorbeeld de agenda op te volgen. Zo weet de leerling dat ook mama en/of papa belang hecht aan de school. Daarnaast vragen ze een minimale tijdsinvestering. De ouder kan door 5 a 10 minuutjes tijd vrij te maken, helpen bij het laten insijpelen van bepaalde leerstof. De school wil rekening houden met het feit dat niet alle ouders dezelfde bagage hebben om hun kind te helpen. Alle ouders zijn steeds welkom met vragen over onder meer huiswerk.

Ook de ouderwerking werd van in het begin mee betrokken. Toen de school het besluit nam om een huiswerkbeleid te ontwikkelen, nodigde de ouderwerking een spreker rond huiswerk uit om samen met alle ouders en leerkrachten in gesprek te gaan over dit thema. Op deze manier leerde de school de meningen van haar ouders kennen.