Bevraging Start van het nieuwe schooljaar

Een kleine maand geleden vroegen we jullie mening over de heropstart van de scholen. Jullie reageerden massaal! De resultaten werden door de minister en zijn raadgevers gebruikt in het overleg met het onderwijsveld. 

Nu het schooljaar er bijna opzit, wilden we graag weten hoe jullie denken over de start van het volgende schooljaar. 1307 ouders gaven hun mening. We bezorgden de resultaten opnieuw aan de minister en zijn raadgevers. Jullie kunnen de belangrijkste resultaten raadplegen in een handige nota

Bedankt aan iedereen die bevraging invulde, deelde of doorstuurde! 

 

start nieuw schooljaar