Bevraging '1 jaar M-decreet'

Na een jaar M-decreet waren we nieuwsgierig. Is het decreet bekend bij onze ouders? Zien ze echt veranderingen op school sinds het M-decreet er is?  Ziet de school ouders als partner in de begeleiding van hun kind? Staan ouders positief tegenover de begeleiding van andere kinderen?....

We hielden een online bevraging. De resultaten kan je terugvinden in ons rapport '1 jaar M-decreet' 

M-decreet