Basisschool Veltwijck zorgt voor schrijf- en leesplezier voor jong en oud


De leerlingen van het lager onderwijs van basisschool Veltwijck gaan creatief aan de slag met verhalen die de ouders lezen en jureren door het project De Wondere Pluim. De Wondere Pluim is een literair schrijfgebeuren voor lagere schoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en lokale actoren. Ontstaan in Antwerpen (2002) en ondertussen enthousiast overgenomen door Turnhout, Tongeren en Oostende.


Context van de school

Basisschool Veltwijck trekt voornamelijk kinderen aan uit de wijk omdat de school moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. De lagere school telt een 150-tal leerlingen. Ouderbetrokkenheid en –participatie worden sterk gestimuleerd door het schoolteam. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om te participeren op school. De talenten en interesses van ouders staan hierbij centraal. Een enthousiaste oudervereniging organiseert een lichtjeswandeling van de kleuters, een carnavalsfuif voor de lagere school, een kerstmarkt, een quiz voor ouders, een oudercafé na de infoavond… 

Aanpak

Elk jaar staat de eerste woensdag na de krokusvakantie in het teken van de Wondere Pluim. Het schrijven gebeurt bewust niet in de klassen, maar vindt plaats in de refter zodat het losgekoppeld wordt van het lesgebeuren en niet gezien wordt als een verplichte opdracht. Iedere leerling krijgt de kans om zelf te kiezen hoeveel tijd (maximaal 3 lesuren) nodig is om zijn of haar verhaal te schrijven. Wie tien minuutjes wil schrijven kan dat, wie twee lesuren wil schrijven kan dat ook. Plezier vinden in schrijven staat voorop. 

Per school wordt een Pluimjury samengesteld uit ouders. De Pluimjury leest alle verhalen van de leerlingen van de eigen school, stelt een top 3 samen en stuurt deze verhalen door naar de regionale jury. Het samenstellen van de top 3 door de Pluimjury bouwt op hetzelfde principe verder. Het leesplezier, het creatieve, de vindingrijkheid van de verhalen primeren bij de keuze. Er wordt niet gekeken naar taalfouten of foute zinsconstructies. De ouders weten niet van wie welk verhaal komt om onpartijdig te kunnen stemmen. Ieder jurylid bereidt de vergadering voor door de verhalen door te lezen en een eigen top 3 samen te stellen. Ouders die er die avond niet kunnen bijzijn, stellen op voorhand ook een top 3 samen en geven deze mee aan een ander jurylid. Zo wordt elke stem geteld. Ieders top 3 wordt geturfd en op deze wijze worden de finaleplaatsen toegekend. De leerlingen worden de dag nadien op de hoogte gesteld wiens verhaal doorgaat naar de volgende ronde.

De regionale jury kiest uit alle inzendingen twee winnaars per leeftijdscategorie waarvan 1 leerling met als thuistaal Nederlands en 1 leerling waar de thuistaal niet Nederlands is. Alle kinderen en ouders worden uitgenodigd op een groot slotfeest waar de winnaars bekend gemaakt worden. Nadien worden de winnende verhalen gepubliceerd in het Grote Pluimboek.

Na afloop van de wedstrijd geeft basisschool Veltwijck elk verhaal van elk kind een plaats. De verhalen worden per klas gebundeld zodat deze verder leven in de klas. De verhalen die de Pluimjury nomineerde worden ook in het groot uitgehangen in de refter. De top 3 werd ook gepubliceerd op Gimme. Zo kunnen ouders en kinderen samen de verhalen lezen.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Het is voor de leerlingen en hun ouders belangrijk om te kaderen dat het hele gebeuren gaat om graag schrijven en laten zien wat je kan.

  • Voorzie een kleinigheidje voor elke deelnemende leerling. Vanuit de organisatie van de wedstrijd krijgen ze sowieso een potlood. De school voorziet hiernaast nog een pluimpje. Dit om ieders inzet te belonen.