Basisschool Veltwijck zorgt voor schrijf- en leesplezier voor jong en oud

Concrete realisatie        

De leerlingen van het lager onderwijs van basisschool Veltwijck gaan creatief aan de slag met verhalen die ouders lezen en jureren. Per school wordt een Pluimjury samengesteld uit ouders. De Pluimjury leest alle verhalen van de leerlingen van de eigen school, stelt een top 3 samen en stuurt deze verhalen door naar de regionale jury. De regionale jury kiest uit alle inzendingen twee winnaars per leeftijdscategorie waarvan 1 leerling met als thuistaal Nederlands en 1 leerling waar de thuistaal niet Nederlands is. Alle kinderen en ouders worden uitgenodigd op een groot slotfeest waar de winnaars bekend gemaakt worden. Nadien worden de winnende verhalen gepubliceerd in het Grote Pluimboek.

Context van de school

Basisschool Veltwijck trekt voornamelijk kinderen aan uit de wijk omdat de school moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. De school vormt een afspiegeling van de buurt die voornamelijk bestaat uit tweeverdieners met een hoger opleidingsprofiel. De lagere school telt een 150-tal leerlingen. Ouderbetrokkenheid en –participatie worden sterk gestimuleerd door het schoolteam. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om te participeren op school. De talenten en interesses van ouders staan hierbij centraal.
Op woensdag kan de school rekenen op enkele vaste lees(groot)ouders. Zij lezen niet zelf voor, maar begeleiden een groep leerlingen die voorlezen aan elkaar. De (groot)ouders worden ondersteund door de zorgcoördinator die tips en materialen geeft om de begeleiding vlot te laten verlopen.
Wekelijks staat ook een groepje ouders in voor het schillen van fruit om het mogelijk te maken iedere leerling van een vers stukje fruit te voorzien. Een papa verzorgt de moestuin.
Een enthousiaste oudervereniging organiseert een lichtjeswandeling van de kleuters, een carnavalsfuif voor de lagere school, een kerstmarkt, een quiz voor ouders, een oudercafé na de infoavond, … . Ook helpen zij jaarlijks mee de familiedag (schoolfeest) een succes te maken.

Geschiedenis en verloop

De schrijfwedstrijd De Wondere Pluim ontstond uit een idee van een mama uit een Antwerpse school die leerlingen, met nadruk op allochtone leerlingen, warm wou maken voor taal. De wedstrijd wordt nu ook georganiseerd in Genk, Hasselt en Maasmechelen. Meer lezen over het ontstaan van dit initiatief doe je op de website van De Wondere Pluim.
Een tiental jaar geleden maakte basisschool Veltwijck de keuze voor creatief schrijven het hele schooljaar door in plaats van opstellen of schrijfopdrachten die kinderen weinig inspireren. Het project van de Wondere Pluim paste helemaal binnen deze keuze. Alsook de deelname aan andere schrijfwedstrijden zoals bijvoorbeeld de Junior Journalist wedstrijd van het Davidsfonds. Het wedstrijdelement wordt steeds zoveel mogelijk geminimaliseerd. Het draait om deelnemen en om anderen te kunnen laten proeven van de talenten van de leerlingen.
Elk jaar staat de eerste woensdag na de krokusvakantie in het teken van de Wondere Pluim. Het schrijven gebeurt bewust niet in de klassen, maar vindt plaats in de refter zodat het losgekoppeld wordt van het lesgebeuren en niet gezien wordt als een verplichte opdracht. Iedere leerling krijgt de kans om zelf te kiezen hoeveel tijd (maximaal 3 lesuren) nodig is om zijn of haar verhaal te schrijven. Wie tien minuutjes wil schrijven kan dat, wie twee lesuren wil schrijven kan dat ook. Plezier vinden in schrijven staat voorop. 
Het samenstellen van de top 3 door de Pluimjury bouwt op hetzelfde principe verder. Het leesplezier, het creatieve, de vindingrijkheid van de verhalen primeren bij de keuze. Er wordt niet gekeken naar taalfouten of foute zinsconstructies. De ouders weten niet van wie welk verhaal komt om onpartijdig te kunnen stemmen. Ieder jurylid bereidt de vergadering voor door de verhalen door te lezen en een eigen top 3 samen te stellen. Ouders die er die avond niet kunnen bijzijn, stellen op voorhand ook een top 3 samen en geven deze mee aan een ander jurylid. Zo wordt elke stem geteld. Ieders top 3 wordt geturfd en op deze wijze worden de finaleplaatsen toegekend. De leerlingen worden de dag nadien op de hoogte gesteld wiens verhaal doorgaat naar de volgende ronde.
Na afloop van de wedstrijd geeft basisschool Veltwijck elk verhaal van elk kind een plaats. De verhalen worden per klas gebundeld zodat deze verder leven in de klas. De verhalen die de Pluimjury nomineerde worden ook in het groot uitgehangen in de refter. Dit schooljaar (2015-2016) werd de top 3 ook gepubliceerd op Gimme. Zo kunnen ouders en kinderen samen de verhalen lezen.

Evaluatie

De kinderen, het schoolteam en de ouders kijken jaarlijks reikhalzend uit naar de schrijfwedstrijd. Doorheen de jaren is de wedstrijd een vast gegeven geworden. Het enthousiasme bij de leerlingen is groot. Dit schooljaar namen 109 van de 150 lagere school leerlingen deel aan de wedstrijd. Ook aan enthousiasme bij de ouders geen gebrek. Elk jaar melden ouders van kleuters, die nog niet deelnemen aan de wedstrijd, zich aan. Ook ouders van de oudervereniging stellen zich jaarlijks kandidaat. Binnen de Pluimjury is een hechte band ontstaan. Elk jaar opnieuw is de school tevreden over het verloop van de wedstrijd. Daarnaast past de deelname aan de Wondere Pluim naadloos in het schoolwerkplan en de keuze van de school voor creatief schrijven. Ook de leerlingen vinden inspiratie in de wedstrijd. Een oud-leerling die een boek uitbracht in eigen beheer, schonk de school  een exemplaar met de boodschap dat basisschool Veltwijck de motivatie had geleverd om te blijven schrijven.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Het is voor de leerlingen en hun ouders belangrijk om te kaderen dat het hele gebeuren gaat om graag schrijven en laten zien wat je kan.
  • Voorzie een kleinigheidje voor elke deelnemende leerling. Vanuit de organisatie van de wedstrijd krijgen ze sowieso een potlood. De school voorziet hiernaast nog een pluimpje. Dit om ieders inzet te belonen.

Contactgegevens

GO! BS Veltwijck
Veltwijcklaan 235
2180 Ekeren
Directeur : Bianca Krinstinsky
03 645 10 33
veltwijck@antigon.be