Basisschool Park Malle laat ouders binnenkijken in de klas


Om de afstemming thuis- school beter te laten verlopen, werden een aantal initiatieven genomen: een klasblog, een huiswerkmap en openklasdagen.


Context van de school

Basisschool ’t Park is gelegen te Malle, met op dezelfde campus een koninklijk atheneum.

In oktober 2012 ontvingen zij het ‘label oudervriendelijke school’.

Aanpak

Directeur en leerkrachten hadden namelijk het gevoel dat heel wat leerlingen thuis weinig tot niets vertellen over de voorbije schooldag omdat ze dit bijvoorbeeld vergaten.

Enkele leerkrachten hebben een blog opgestart waarin foto’s en verslagen worden opgenomen over het dagdagelijkse klasgebeuren. Ouders kunnen zich hierop ‘abonneren’ en dus volgen wat er dagelijks in de klas gebeurt. Naast de klasblog is ook de huiswerkmap uitgebreid. De huiswerkmap bestond al, maar meer dan het huiswerk van de kinderen zat er niet in. Sommige ouders hadden echter nood aan meer uitleg of tips om hun kinderen te begeleiden. De leerkrachten ontwikkelden samen met de ouders uit het oudercomité die achtergrondinformatie en tips.

Tot slot worden er ook openklasdagen georganiseerd in het lager onderwijs (in de kleuterschool bestond dit al langer). Tijdens een namiddag worden de ouders uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de klas van hun kinderen. Er worden geen vragen beantwoord of een hapje voorzien, het klasgebeuren loopt gewoon verder.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg dat er bij elk project dat wordt opgezet zowel een leerkracht als een ouder kan worden betrokken. Zo kunnen de weerstanden sneller worden opgespoord en zijn er realistische verwachtingen per project.