Basisschool Locomotiefje organiseert haar infoavonden samen met andere ouderwerkingen en de bib


In Beerse organiseren de ouderwerkingen van alle scholen hun infoavonden rond opvoeding samen. Dat doen ze over de netten heen, en steeds over een ander thema: stress, voorlezen, drugspreventie, (cyber)pesten… Ook de bibliotheek en de kinderopvang zijn partners in dit verhaal. 


Context van de school

Basisschool Locomotiefje is een school in Beerse, een gemeente in de Kempen die zowel scholen uit het vrij net, GO! als gemeentelijk onderwijs heeft.

Aanpak

Uit het lokaal overleg kinderopvang groeide het idee om met de ouderwerkingen, de bibliotheek en de  bleek immers dat iedereen wel zo’n avonden organiseerde, maar dat er niet altijd even veel volk kwam opdagen. Door de handen in elkaar te slaan kan de bibliotheek rekenen op een groter bereik, meer vrijwilligers en een netwerk, terwijl de ouderwerkingen kunnen genieten van de logistieke en financiële ondersteuning van de bib.

Drie maal per jaar komen de ouderwerkingen samen en brainstormen ze over mogelijke onderwerpen. Dan zitten er ouders van zes scholen rond de tafel samen met de bibliotheek, iemand van de gezondheidsraad en de buitenschoolse opvang. De bibliotheek denkt vanuit haar aanbod: waar hebben we nieuwe boeken over? Is er een auteur die we kunnen vragen? De ouderwerkingen gaan dan weer op zoek naar zaken waar ouders bij de opvoeding van hun kinderen concreet mee te maken krijgen. Die zaken halen ze uit eigen ervaringen, maar ze proberen ook bij andere ouders op te vangen wat er leeft.

In het begin was er wel wat koudwatervrees. “Wat als de uitnodiging niet expliciet van onze school komt? Wat als het op een andere school dan de onze doorgaat?” Dat waren logische vragen, maar die angst bleek ten onrechte, want de opkomst lag telkens veel hoger dan op een individuele school.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Betrek niet alleen ouderwerkingen van andere scholen, maar ook de gemeente. Zij kunnen financieel en logistieke ondersteuning bieden en door vast personeel kunnen ze over de jaren heen ook voor continuïteit zorgen. Je krijgt bovendien ook meer communicatiekanalen.

  • Stop voldoende variaties in de thema’s. Zo trek je steeds andere mensen aan. Pols ook bij de ouders wat zij interessant zouden vinden.

  • Wissel af van locatie: zorg dat elke school eens aan de beurt komt.

  • Alle ouderwerkingen helpen elkaar bij een infoavond: ook op elkaars school.

  • Wordt er vanuit de gemeente of school geen initiatief genomen? Onderneem zelf actie en laat dit organisch, van onderuit groeien.