Basisschool De Schakel ontwikkelt een fiche voor eerste oudercontact met anderstalige ouders


Oudercontacten, infomomenten, inschrijfgesprekken… het is niet altijd evident als de ouders slechts enkele woordjes Nederlands spreken. BS De schakel ontwikkelde voor het eerste oudercontact daarom een fiche met pictogrammen die door de ouders kan ingevuld worden. Het eerste gesprek is namelijk cruciaal, van een goed eerste contact hangt zo veel af!


Context van de school

BS De Schakel in Hoboken is een multiculturele school die dagdagelijks oplossingen zoekt om passend te reageren op de uitdagingen van de vele nationaliteiten en talen op school.

Aanpak

Het gebruik van een fiche is een handig hulpmiddel voor situaties waar het communiceren niet evident is door taalbarrières. De pictogrammen zijn laagdrempelig en universeel, zonder kinderachtig te zijn. Ten tweede erkent deze manier van werken de ouders in de expertise die ze hebben met betrekking tot hun kind. De leerkrachten geven ermee aan dat ze de kennis en betrokkenheid van de ouders graag (en nodig) hebben om het kind goed te kunnen begeleiden. Het derde voordeel is dat de ouders deze fiche vooraf kunnen meekrijgen zodat ze er op voorhand thuis even kunnen over nadenken. Dit maakt het gesprek zelf voor ouders eenvoudiger en minder bedreigend. Tot slot heeft deze fiche als voordeel dat ook de thuissituatie bevraagd wordt. De leerkrachten tonen hiermee dat ze graag op de hoogte zijn van de thuissituatie om hierop in te spelen en de vraagjes geven ouders inspiratie over hoe ze thuis rond ouderbetrokkenheid kunnen werken.  

Tips voor wie ook aan de slag wil

  • Zorg dat een klein team dit uitwerkt maar dat de fiche gedragen wordt door de grotere groep leerkrachten

  • Het gebruik van dit instrument kan niet zonder de juiste non-verbale houding die openheid en respect uitstraalt.

  • Communiceer naar de ouders waarvoor je de fiche zal gebruiken en hou je ook aan de gemaakte afspraken