Basisschool De Letterberg stelt een vacaturebericht op voor ouders


BS de Letterberg zorgde voor een originele oproep om nieuwe ouders aan te trekken voor de ouderwerking. Er werd een vacaturebericht opgesteld vanuit de ouderwerking.


Aanpak

In het vacaturebericht (zie bijlage) staat een omschrijving van wat er verwacht wordt van de toekomstige ouders in de ouderwerking, maar is er evengoed aandacht voor de ‘verloning’. Deze manier om nieuwe ouders te werven is enerzijds ludiek en springt ook in het oog. Anderzijds sluit dit ook zeer goed aan bij een aantal tendensen in het vrijwilligerswerk: er staat namelijk zeer duidelijk opgelijst wat er van de vrijwilliger verwacht wordt en wat die persoon er voor terugkrijgt.

Ook het proces naar het opstellen van het vacaturebericht kan verrijkend zijn voor een ouderwerking: het dwingt een ouderwerking om stil te staan bij welk soort vrijwilliger men nodig heeft, wat de ouderwerking aan de ouders ‘teruggeeft’ en waar men als ouderwerking naartoe wil.