Basisschool De Kleurdoos kiest bewust voor twee ouderwerkgroepen


Basisschool De Kleurdoos (afdeling Moutstraat) heeft twee ouderwerkingen: ouderwerkgroep Brede School die overdag bijeenkomt en ouderwerkgroep Mout die ’s avonds vergadert. De school kiest ervoor om de twee ouderwerkgroepen evenwaardig naast elkaar te laten bestaan in plaats van ze in elkaar te laten opgaan. Waarbij ze elkaar bij sommige activiteiten kunnen versterken, maar ook kunnen kiezen om dit niet te doen.


Context van de school

In hartje Brussel ligt basisschool De Kleurdoos. Vroeger een concentratieschool, maar ondertussen een school met een divers publiek van verschillende nationaliteiten en opleidingsniveaus van de ouders.

Aanpak

Basisschool De Kleurdoos kent een lange geschiedenis van ouderparticipatie. Al van in het begin, toen er nog sprake was van een concentratieschool, zette een groep mama’s haar schouders onder een ouderwerking. Toen een 10-tal jaar geleden een groot aantal hoogopgeleide autochtone ouders zich inschreven, voelde de oorspronkelijke ouderwerking zich aan de kant geschoven ten voordele van de nieuw opgerichte ouderwerkgroep Mout. In maart 2017 startte de school in samenwerking met Brusselleer enkele lessen ‘Ouders en school’ op. Meteen kwam een grote groep mama’s opdagen. Al snel bleek deze groep sterk geëngageerd naar de school toe. De welzijnsmedewerker van D’broej, al jaren actief binnen de schoolwerking en sterk betrokken bij de gezinnen van de school, zag hierdoor een kans om deze ouders dichter bij de school te brengen, mogelijke frustraties om te buigen en om de ouderwerking van de school te versterken met deze mama’s. De school en de bijhorende Brede Schoolwerking nodigden de mama’s uit voor enkele constructieve gesprekken. Op basis van deze gesprekken én de ondersteuning van D’broej en Brusseleer werd een  tweede ouderwerking (ouderwerkgroep Brede School) opgericht met deze mama’s.


Brede Schoolwerking ‘Buiten de Lijntjes’ haalde alles uit de kast om beide groepen te verenigen en samen activiteiten voor te bereiden. Beide ouderwerkgroepen vielen echter stil omdat er telkens 1 groep was die niet kwam opdagen. Dit omdat ze geen aansluiting vonden bij de manier van werken of omdat de tijdstippen waarop vergaderd werd niet voor iedereen haalbaar waren: avondvergaderingen op café versus overdag vergaderen op school. In die periode viel de werking van beide ouderwerkgroepen stil. Daarom werd beslist beide ouderwerkingen op zichzelf te laten bestaan. Met af en toe een samenwerking tussen beide ouderwerkgroepen. Een samenwerking die hier en daar nog wat bijsturing nodig heeft. Dat werd alvast geleerd tijdens de organisatie van de Wereldkeuken (buffet – animatie- wintermarkt).

Ouderwerkgroep Mout bestaat volledig op zichzelf. Deze ouders bepalen hun eigen vergaderagenda en organiseren in samenspraak met de school enkele activiteiten. Ouderwerkgroep Brede School wordt ondersteund door de Brede Schoolcoördinator, de welzijnsmedewerker van D’broej en de lesgeefster van Brusselleer. Ondertussen werd ouderwerkgroep Brede School ook erkend als een officiële Femma groep met een eigen naam: les mam’s de l’espoir.  Zij streven 3 doelstellingen na: organiseren van activiteiten in samenwerking met de school om onder meer de school financieel te ondersteunen, een buurtwerking om de buurt te versterken door onder meer voedsel uit te delen en tot slot activiteiten voor zichzelf en andere mama’s om zo de band tussen de school en de buurt te versterken.

Tips voor wie aan de slag wil 

  • De ligging en context van de school maken het mogelijk om met zoveel verschillende professionals aan de slag te gaan om 1 groep ouders ten volle te ondersteunen. Deze mate van ondersteuning is zeker geen realiteit voor alle scholen.
  • Projecten zoals dit kunnen enkel bestaan dankzij de belangstelling en een positieve instelling van de directeur.
  • Wanneer het niet lukt om de groepen samen te brengen, moet je ze durven apart laten ze zijn wat ze zijn. Ga dan op zoek naar verbindingslijnen in plaats van alles samen te laten doen.
  • Om deze samenwerking te laten slagen, heb je nood aan brugfiguren: enkele ouders die bereid zijn om elkaar te ontmoeten, een leerkracht die deze werking wil ondersteunen, een Brede Schoolwerking, …
  • Zonder een trekker in de school worden dergelijke initiatieven zeer moeilijk om te dragen. Daarnaast moeten zij ook voldoende ondersteund worden om praktisch alles waar te maken.

 

Contactgegevens